Zagraniczny handel mięsem

W okresie styczeń–październik 2021 r. łączne przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 24,5 mld zł i były o 6% wyższe niż przed rokiem.

Zagraniczny handel mięsem
Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 12,1 mld zł. Zyski z wysyłki produktów wołowych i cielęcych wyniosły 6,6 mld zł, a asortymentu wieprzowego – 5,8 mld zł.

W ujęciu wolumenowym z Polski wywieziono 1 510 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, czyli o 1% mniej niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju sprowadzono 153 tys. ton drobiu, o 11% więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wywieziono 406 tys. ton w ekwiwalencie tusz, a zatem mniej o 0,4% niż w porównaniu okresie 2020 r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 39 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniósł 582 tys. ton w ekwiwalencie tusz i był o 1,5% mniejszy niż przed rokiem. Import asortymentu wieprzowego do Polski wzrósł o 2% do 764 tys. ton.


Tagi:
źródło: