Trzoda chlewna

 • 2020-02-03

  Brak pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące przed ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF.

 • 2020-01-31

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt. W okresie letnim (lipiec–sierpień) prosięta potaniały, a od września minionego roku notowany był ponowny ich wzrost.

 • 2020-01-31

  Procedury dotyczące wydawania wyników badań na ASF

  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń.

 • 2020-01-30

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Poprawa rentowności tuczu trzody chlewnej spowodowała, że w minionym roku ceny prosiąt na krajowych targowiskach były większe niż przed rokiem.

 • 2020-01-23

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W Polsce od lutego 2019 r. notowana była zwyżka cen skupu trzody chlewnej, a od kwietnia kształtowały się one w granicy sporo większej niż przed rokiem.

 • 2020-01-22

  Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

  Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale najważniejszymi importerami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej.

 • 2020-01-21

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W 2019 r., w wyniku większego zapotrzebowania na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich, eksport produktów wieprzowych z UE na rynki krajów trzecich był wyższy niż przed rokiem.

 • 2020-01-17

  Krajowy skup trzody chlewnej

  W czasie jedenastu miesięcy 2019 r. do zakładów mięsnych dostarczono w sumie 1 704 tys. ton trzody chlewnej, a więc o 6% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.

 • 2020-01-13

  Wzrost eksportu wieprzowiny

  Spadek pogłowia i ubojów trzody w UE-28 i pojawienie się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich, a w szczególności ten ostatni przyczynia się do zwiększenia się zapotrzebowania zgłaszanego przez te kraje, a w związku z tym zwyżki eksportu wieprzowiny między innymi z krajów Unii Europejskiej.

 • 2020-01-11

  Wieprzowina drożeje

  Zwyżka cen skupu trzody jest podstawą wzrostu cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2020-01-03

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Cena trzody klasy E w Polsce wyniosła 178,17 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa o 0,2% niż przed miesiącem i o 32,2% niż przed rokiem.

 • 2020-01-02

  Dodatkowe ograniczenia importowe wprowadzone przez Białoruś w związku z ASF

  Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi od dnia 20 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone czasowe ograniczenia wwozu pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium,...