Trzoda chlewna

 • 2020-01-02

  Dodatkowe ograniczenia importowe wprowadzone przez Białoruś w związku z ASF

  Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi od dnia 20 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone czasowe ograniczenia wwozu pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium,...

 • 2019-12-20

  Stosowanie żywych atenuowanych szczepionek przeciwko zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń (PRRS)

  Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych został powiadomiony o wystąpieniu rekombinacji pomiędzy dwoma żywymi atenuowanymi szczepami szczepionkowymi typu 1 wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). Rekombinacja doprowadziła do powstania szczepu odpowiedzialnego za wystąpienie objawów klinicznych choroby w stadach wolnych od PRRS na terenie Danii.

 • 2019-12-18

  Dzikami zajmie się Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania ASF

  Zagrożenie jakie powoduje afrykański pomór świń jest ogromne. Skutki tej choroby dotykają nie tylko hodowców trzody chlewnej, ale również cały sektor rolniczy. Wirus wpływa również na bilans handlu zagranicznego, a jego dalsze rozprzestrzenianie się może grozić kolejnym embargiem i stratami sektora szacowanymi na miliardy złotych. Jak zatem skutecznie walczyć z wirusem? Jakie...

 • 2019-12-11

  Wzrost cen skupu trzody chlewnej

  Cena skupu trzody w Polsce wyniosła we wrześniu 2019 r. 5,94 zł/kg i była o 26,7% większa niż we wrześniu 2018 r.

 • 2019-12-10

  Spadek uboju unijnej trzody chlewnej

  W okresie od stycznia do końca sierpnia 2019 r. uboje wyrażone w sztukach były w UE-28 o 1,5% niższe niż przed rokiem.

 • 2019-12-10

  Wieprzowina drożeje

  Wzrost cen skupu trzody wpływa na zwiększenie się cen sprzedaży i cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2019-12-10

  Władze Ukrainy wprowadzają restrykcje importowe dla województwa lubuskiego

  Z uwagi na wystąpienie wirusa ASF u dzików w województwie lubuskim służba weterynaryjna Ukrainy z dniem 20 listopada 2019 r. rozszerzyła zakres terytorialny restrykcji o województwo lubuskie.

 • 2019-12-06

  Wirus ASF na Wielkopolsce

  Wielkopolska Izba Rolnicza podczas II Walnego Zgromadzenia 6 grudnia zajęła stanowisko w sprawie zagrożenia ze strony rozprzestrzeniającego się wirusa ASF.

 • 2019-11-27

  Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o dokonanie zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.

 • 2019-11-25

  Rosną ceny unijnej trzody

  W 2019 r. na rynku trzody w UE-28 notowane są trendy zwyżkowe cen.

 • 2019-11-11

  Wzrost cen wieprzowiny

  Wzrost cen skupu trzody wpływa na zwyżkę cen sprzedaży i cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2019-11-04

  MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia...