| Autor: mikolaj

Ceny zbóż w skupie (16-23.08.2015)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen sześciu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi.

Ceny zbóż w skupie (16-23.08.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Zmiana ceny w skali tygodnia [%] Strukt. obrot.
[%]
    2015-08-23 2015-08-16   2015-08-23 2015-08-16
Pszenica k. 664 663 0,2 41,6 42,3
  p. 657 643 2,1 17,3 21,7
Żyto k. 503 503 -0,1 5,0 6,0
  p. 524 522 0,4 2,1 5,4
Jęczmień k. 559 550 1,6 1,1 1,2
  p. 587 574 2,3 5,6 3,6
  b. 679 687 -1,1 10,5 6,8
Kukurydza p. 660 667 -1,0 4,3 2,9
Owies k. 493 500 -1,5 2,6 1,5
  p. 447 503 -11,1 0,9 0,5
Pszenżyto p. 542 536 1,1 9,0 8,1

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane


Notowania zbóż
 

Wzrost cen zbóż


Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do pszenicy (oba rodzaje), pszenżyta, żyta paszowego oraz jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego. W ujęciu procentowym największy wzrost - powyżej 2% - cechował jęczmień paszowy i pszenicę paszową, które podrożały o 2,3% i 2,1% do odpowiednio: 587 zł/t i 657 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego - o 1,6%, pszenżyta - o 1,1%, żyta paszowego - o 0,4% i pszenicy konsumpcyjnej - o 0,2%.


Spadek cen zbóż


W tym samym czasie spadkowi uległy ceny żyta konsumpcyjnego, jęczmienia browarnianego, kukurydzy i owsa (oba rodzaje). Przy czym, najbardziej znaczące zniżki były związane z owsem paszowym, którego cena zmalała o ponad 11% do 447 zł/t. W mniejszym stopniu - w przedziale od 1 do 1,5% - potaniał natomiast jęczmień browarniany (-1,1%), kukurydza (-1,0%) i owies konsumpcyjny (-1,5%).

Ceny zbóż - czytaj więcej

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 23 sierpnia 2015 r., największe znaczenie miała pszenica, odpowiednio konsumpcyjna i paszowa: 41,6% i 17,3% (razem 58,9%), trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął natomiast jęczmień browarniany - 10,5% .

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!