| Autor: redakcja1

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy otwiera kartograficzny sezam

PIG-PIB udostępnia swoje kartograficzne zbiory. Każdy będzie miał dostęp do podstawowej informacji geologicznej, jakiej dostarczają seryjne mapy geologiczne w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami tekstowymi.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy otwiera kartograficzny sezam
Zawarte w nich informacje pomogą wybrać najlepsze miejsce na wiercenie studni czy też zaplanować ujęcia wód podziemnych na wypadek sytuacji kryzysowych – suszy lub konieczności awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności (MHP). Mapy zawierają też informacje o potencjalnych zagrożeniach dla stanu wód i gruntu, jak również o obszarach narażonych na ryzyko występowania podtopień (MHP) i osuwisk (MGŚP). Na mapie geośrodowiskowej znaleźć można także oznaczenie obiektów uciążliwych dla środowiska oraz obszary dla bezkolizyjnego lokowania przyszłych inwestycji – tak, by ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Mapa ta wspiera zatem decyzje lokalizacyjne inwestorów i pomaga właściwie ocenić ryzyko inwestycyjne. Mapa litogenetyczna wskazuje natomiast rodzaj skały, jaka tworzy podłoże pod przyszłą inwestycję.
 
W prace nad mapami w skali 1:50 000 zaangażowanych było dotąd ponad 2 tysiące geologów. To potężne przedsięwzięcie realizowane jest przez PIG-PIB od ponad 60 lat. Dla porównania – Niemcy prowadzą podobne prace od końca XIX w., ale mapy, które udostępniają, nie są tak szczegółowe (mapy w skali 1:200 000) i nie zawierają dostępnych dla wszystkich objaśnień.
 
PIG-PIB na swojej stronie internetowej zamieścił już blisko 5 tysięcy map w wersji cyfrowej. Arkusze map są dostępne poprzez przeglądarkę internetową Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz za pośrednictwem aplikacji GeoLog przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Równolegle z opracowywaniem danych do nowych arkuszy trwa uaktualnianie starszych. Przeglądu wymaga także 214 arkuszy SMGP, które powstały od lat 50. do 80. ubiegłego wieku (nie są dokładne z powodu używania w latach 1950-80 tzw. skażonych podkładów – o zniekształconych współrzędnych ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie Polski mapą litogenetyczną (MLP) ma być gotowe w 2022 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!