Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • 2018-08-14

  Wyniki XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wyniki XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przebiegającego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 w kategorii gospodarstw indywidualnych.

 • 2018-08-08

  Komisja XVI edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zakończyła pracę

  Już ponad 18 tysięcy gospodarstw wzięło udział w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dobiegła końca praca komisji 16 edycji tego konkursu, która wizytowała gospodarstwa finałowe.

 • 2018-08-01

  Taki był VIII konkurs plastyczny KRUS dla dzieci

  Na temat VIII edycji konkursu plastycznego KRUS dla dzieci rozmawiamy z Adamem Wojciechem Sekścińskim prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • 2018-07-31

  Prace laureatów ósmego konkursu plastycznego KRUS dla dzieci

  VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w szerszą kampanię prewencyjną KRUS „Upadek to nie przypadek”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie, wzrost świadomości i zmiana postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i...

 • 2018-07-30

  Przegląd prac laureatów ósmego konkursu plastycznego dla dzieci

  VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w szerszą kampanię prewencyjną KRUS „Upadek to nie przypadek”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie, wzrost świadomości i zmiana postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i...

 • 2018-07-25

  Transmisja z Gali VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

  W 2018 roku w Konkursie udział wzięło 36 116 uczniów z 2 987 wiejskich szkół podstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych w kategoriach wiekowych: kl. 0-3 i kl. 4-7. Ostatecznie wyróżniono 51 prac.

 • 2018-07-03

  Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

  Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2018-06-29

  XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Zakończyły pracę Wojewódzkie Komisje Konkursowe XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego organizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta...

 • 2018-06-27

  Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

  W Monitorze Polskim z 14.06.2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 04.06.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r.

 • 2018-06-12

  Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych – finał konkursu plastycznego KRUS

  „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – pod tym tytułem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała ósmy konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół wiejskich. Tegoroczna edycja poświęcona była zapobieganiu wypadkom z grupy „upadki osób”, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem...

 • 2018-06-01

  Obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2018-05-18

  Wyższe jednorazowe odszkodowanie

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.