Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2011-05-07

  Pierwsze Walne Zgromadzenie WIR IV kadencji

  Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej - pierwsze w nowej kadencji - zwołano na dzień 4 maja br. Ze względu na wymogi prawa, miało ono przede wszystkim charakter wyborczy. Obrady toczyły się w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

 • 2011-05-06

  Komunikat dla rolników w sprawie mrozów majowych

  W pierwszych dniach maja wystąpiły mrozy, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach. W nocy z 3 na 4 maja oraz z 4 na 5 maja br. temperatura przy gruncie spadła do -5o C, a niektórych rejonach nawet niżej i utrzymywała się tak przez kilka godzin. O tej porze roku jest to zjawisko wysoce niekorzystne, mające destrukcyjny wpływ na plonowanie roślin.

 • 2011-05-04

  Szósta Konferencja Hanzeatycka w Hamburgu

  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jako członek Parlamentu Hanzeatyckiego będzie w dniach 11–13 maja 2011 r. brała udział w obradach Szóstej Konferencji Hanzeatyckiej w Hamburgu

 • 2011-04-23

  Spotkanie Przedświąteczne "Wielkopolskie Śniadanie Wielkanocne"

  Wielkanoc to najważniejsze święta w tradycji chrześcijańskiej, nic więc dziwnego, że wiąże się z nimi wiele obrzędów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

 • 2011-04-14

  Minister przeciwny komercjalizacji izb rolniczych

  Na spotkaniu w Poznaniu w dniu 7 kwietnia bieżącego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki powiedział, że nie popiera komercyjnej działalności izb rolniczych.