Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2012-12-12

  Pismo WIR w sprawie rytualnego uboju zwierząt

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, reprezentujący interesy właścicieli ponad 160 tysięcy gospodarstw rolnych, pragnie w imieniu swych członków zająć stanowisko w sprawie sprzeczności z polskim prawem uboju rytualnego, który jest prowadzony na zlecenie wyznawców islamu czy judaizmu.

 • 2012-12-12

  Pismo WIR w sprawie utrzymania stawki VAT na wiklinę

  W nawiązaniu do wystąpienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy oraz Korporacji Wikliniarskiej "Rudnik", dotyczącej utrzymania stawki VAT na rękodzieło ludowe i artystyczne na poziomie 8%, jako ustawowy samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego, popieramy to stanowisko.

 • 2012-11-25

  Jesteś beneficjentem działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"? Pamiętaj o swoich obowiązkach

  W ostatnim czasie do biura powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie licznie trafiają rolnicy - beneficjenci działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z lat 2010-2011, którzy nie dostarczyli we właściwym czasie do OT ARiMR zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu KRUS.

 • 2012-11-25

  Zasady współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Polskim Towarzystwem Energetycznym

  Podpisując w dniu 19 listopada 2012 porozumienie, Wielkopolskie Towarzystwo Energetyczne i Wielkopolska Izba Rolnicza zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia prac studyjnych i projektowych, szkoleń wielkopolskich rolników oraz opracowywania opinii w zakresie szeroko pojmowanych odnawialnych źródeł energii.

 • 2012-11-03

  20-lecie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

  W dniu 16 października 2012 r. w Czerniejewie odbyła się uroczystość Jubileuszu 20-lecia Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Kazimierz Plocke, Prezes ANR, p. Leszek Świętochowski, dyrekcja i pracownicy OT ANR w Poznaniu oraz licznie przybyli goście. Wielkopolską Izbę Rolniczą...

 • 2012-09-01

  Rolnik indywidualny w przetargu ograniczonym po nowemu

  Nowelizacja Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pociągnęła za sobą modyfikację Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W konsekwencji czego, zmieniła się m.in. definicja rolnika indywidualnego.

 • 2012-08-20

  Akcja protestacyjna producentów warzyw

  W dniu 13 sierpnia 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim pod siedzibą Starostwa Powiatowego odbyła się akcja protestacyjna producentów ziemniaków i warzyw. W proteście uczestniczyło ponad 100 rolników produkujących ziemniaki i warzywa gruntowe. Akcja protestacyjna spowodowana była nieopłacalnością ziemniaków i warzyw, dochody których w tym sezonie pokrywają zaledwie 40-50 %...

 • 2012-08-20

  Modulacja płatności bezpośrednich

  Realizując wniosek V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedstawienie metodyki liczenia redukcji płatności obszarowych na rok 2012 i wyjaśnienie, na podstawie jakich przepisów stosuje się tę zasadę.

 • 2012-08-08

  Protest producentów warzyw

  W dniu 6 sierpnia br. do Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotra Walkowskiego zgłosili się przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników Producentów Warzyw, którzy przedstawili problem dramatycznie niskich cen ziemniaków i warzyw, co skutkuje nieopłacalnością ich produkcji.

 • 2012-08-05

  Żniwne obrady ostrowskiej Rady Powiatowej WIR

  31 lipca 2012 roku w patio przy boisku sportowym w Topoli Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

 • 2012-08-01

  Rusza kolejna edycja Wielkopolskiego Rolnika Roku

  W poniedziałek 30 lipca 2012 odbyła się konferencja prasowa poświęcona XII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, w której udział wzięli: Piotr Walkowski Prezes WIR - członek Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - nadzorujący przebieg konkursu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Rektor Uniwersytetu...

 • 2012-07-29

  Gospodarka gruntami rolnymi w Wielkopolsce

  W dniu 24 lipca Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zorganizowała konferencję pt: "Gospodarka gruntami rolnymi w Wielkopolsce w świetle znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa".