Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 2014-10-28

  ZUS: Trzy miesiące na wniosek o abolicję

  Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Czas nagli, termin upływa już 15 stycznia 2015 r.

 • 2014-06-20

  ZUS: Emerytury od czerwca 2014 r.

  Od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględnieniem - w podstawie ich obliczenia - środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych. Emerytury te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony powszechny wiek...

 • 2014-06-03

  Kontrole ZUS. Prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń

  Prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych w I kwartale 2014 roku.

 • 2014-05-02

  ZUS edukuje przyszłych emerytów już w szkole

  Już od miesiąca Polacy mogą decydować o tym, gdzie ma być gromadzone 15% ich składki na emeryturę. Dotychczas wpłynęło jedynie niecałe 60 tysięcy wniosków, co jest niewielką liczbą, biorąc pod uwagę 14 mln uprawnionych. Zdaniem ekspertów wiedza Polaków na temat ubezpieczeń społecznych jest wciąż znikoma, dlatego ZUS wprowadził w szkołach pilotażowe lekcje o systemie...

 • 2014-04-25

  NIK pozytywnie o ZUS w roli zakładu emerytalnego

  Jak wynika ze sporządzonego przez NIK "Wystąpienia pokontrolnego" Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisów ustawy z 6 grudnia 2013 r., czyniącej z ZUS zakład emerytalny.

 • 2014-04-03

  Większa kontrola uprawnionych do rent

  Uszczelnienie systemu przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy i dokładna weryfikacja osób ubiegających się o te świadczenia zmniejszyły liczbę rencistów do nieco ponad miliona. Eksperci podkreślają, że dzięki temu teraz pomoc trafia do osób rzeczywiście wymagających wsparcia, a pozostali będą mogli skorzystać z programów rehabilitacji i aktywizacji zawodowej,...

 • 2014-04-01

  Pozostały cztery miesiące na podjęcie decyzji o przekazywaniu środków do OFE lub ZUS-u

  Od dziś można podejmować decyzję o pozostawieniu części składki emerytalnej w otwartych funduszach lub przekazaniu jej do ZUS-u. W przypadku braku decyzji z końcem lipca środki zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci podkreślają, że decyzja ma jednak niewielkie konsekwencje finansowe, bo dotyczy zaledwie ok. 15 proc. składki emerytalnej.

 • 2014-03-05

  ZUS: 63 tys. obniżonych i wstrzymanych wypłat świadczeń chorobowych w 2013 r.

  W 2013 roku obniżono i wstrzymano niemal 63 tys. wypłat świadczeń chorobowych na kwotę ponad 212 mln. zł. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy objęła prawie 484 tys. osób.

 • 2014-02-17

  Wypłata zawieszonych emerytur z ZUS

  Z dniem 19 lutego 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169).

 • 2014-02-06

  ZUS: Zmiany w emeryturach od 1 lutego 2014 r.

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (ogłoszona w Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r., pod pozycją 1717) wprowadziła zmiany w ustawach:

 • 2014-01-08

  Zmiany w emeryturach nie wpłyną na ich wysokość, bardziej na pewność ich wypłat

  Zmiany w systemie emerytalnym w długim terminie nie wpłyną na wysokość emerytur, ale nie dają też gwarancji, że w ogóle będą wypłacane, bo za te zobowiązania w całości odpowiadać będzie państwo. – Czy się z nich wywiąże? To pozostaje kwestią otwartą, choć narażoną na wiele różnych ryzyk – uważa Krzysztof Nowak z firmy doradczej Mercer Polska.

 • 2013-10-04

  ZUS: Zmiany w kapitale początkowym

  Z dniem 1 października 2013 r. - na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960) - wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości kapitału początkowego.