Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 2015-11-03

  ZUS: W uzasadnionych przypadkach zasiłek chorobowy może zostać cofnięty

  W odniesieniu do choroby pracownicy nie są pozostawieni samym sobie. Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Jego wysokość zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Jeżeli jest ona wynikiem wypadku w pracy, choroby zawodowej lub ciąży, można liczyć na 100 proc. wynagrodzenia. Istotne jest jednak to, by okres zwolnienia wykorzystywać zgodnie z jego...

 • 2015-09-01

  ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w pierwszym półroczu 2015 r.

  Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2015 r. wyniosła prawie 47,9 mln zł, a w pierwszym półroczu - 100,5 mln. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

 • 2015-08-05

  ZUS przestrzega przed outsourcingiem

  Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.

 • 2015-07-08

  ZUS zaoszczędził ponad 290 mln zł. Prezes z nagrodą

  Rada Nadzorcza ZUS pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zakładu za ubiegły rok. ZUS zaoszczędził na swojej działalności w 2014 r. ponad 290 mln zł.

 • 2015-05-13

  ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w I kwartale 2015 r.

  Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosła prawie 52,6 mln zł. To ponad 3 mln zł więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie. Natomiast w całym 2014 r. kwota ta wyniosła 177 mln zł.

 • 2015-03-31

  ZUS: Za miesiąc nowa wersja programu Płatnik

  Pod koniec kwietnia ZUS udostępni nową wersję swojego programu do rozliczania składek ubezpieczeniowych. Najważniejszą zmianą będzie wykorzystanie internetu do komunikacji na bieżąco pomiędzy płatnikiem a urzędem. ZUS liczy na to, że dzięki nowej wersji programu w rozliczeniach będzie mniej błędów.

 • 2015-02-16

  ZUS: Waloryzacja rent i emerytur

  Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2015-02-11

  ZUS: Kontrola zwolnień lekarskich w 2014 r.

  177 mln zł - na taką kwotę ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe w 2014 r. w wyniku kontroli zwolnień lekarskich. To o 35 mln mniej niż w 2013 r.

 • 2014-12-29

  ZUS: Zmiany dla płatników składek od 1 stycznia 2015 r.

  Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek. Wynika to z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • 2014-11-13

  ZUS o zmianach w KRS

  Dnia 1 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, rozpoczynających działalność i podlegają obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 • 2014-10-28

  ZUS: Trzy miesiące na wniosek o abolicję

  Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Czas nagli, termin upływa już 15 stycznia 2015 r.

 • 2014-06-20

  ZUS: Emerytury od czerwca 2014 r.

  Od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględnieniem - w podstawie ich obliczenia - środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych. Emerytury te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony powszechny wiek...
ZUS