Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 2021-10-11

  Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

  Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

 • 2021-09-09

  14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

 • 2022-01-10

  Płatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń za 2021 r.

  8 stycznia 2022 r. ZUS rozpocznie informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 • 2022-01-07

  Wnioski do ZUS o żłobkowe można będzie złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

  ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od 1 kwietnia 2022 r. Składane obecnie przez rodziców oświadczenia z danymi dzieci i rodziców nie są wnioskami.

 • 2022-01-07

  Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

  Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

 • 2022-01-05

  Nowe korzystne zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

  Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

 • 2022-01-05

  Zmiany podatkowe a wysokość świadczeń emerytalno-rentowych od 2022 r.

  Zmiany podatkowe wprowadzone od 2022 r. mogą wpłynąć na wysokość wypłacanych przez ZUS emerytur i rent. Dlatego świadczenia należne za styczeń mogą być wyższe albo niższe.

 • 2022-01-03

  Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

  Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać...

 • 2022-01-01

  Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

  Od nowego roku zmieni się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek będzie można pobierać do 91 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki.

 • 2021-12-28

  Wniosek o tzw. żłobkowe od 1 kwietnia 2022 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • 2021-12-27

  Tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

  Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • 2021-12-21

  ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

  Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.

 • 2021-12-20

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku.
ZUS