| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce. Drożeje pszenica konsumpcyjna i kukurydza

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 23 do 30 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce. Drożeje pszenica konsumpcyjna i kukurydza
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia w ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena owsa paszowego, który podrożał o 7,2% do 561 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia browarnianego - o 2,2% do 619 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej - o 1,2% do 705 zł/t, kukurydzy - o 0,7% do 720 zł/t, a także jęczmienia paszowego - o 0,1% do 568 zł/t.
 
Spadek cen zbóż
W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku pszenżyta, które potaniało o 8,8% do 634 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie żyta konsumpcyjnego - o 5,2% do 595 zł/t, pszenicy paszowej - o 3,0% do 733 zł/t, a także żyta paszowego - o 1,3% do 613 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
30.07.2017
23.07.2017
 
30.07.2017
23.07.2017
Pszenica
k.
705
697
1,2
29,5
16,1

 
p.
733
755
-3,0
11,3
16,5
Żyto
k.
595
628
-5,2
1,1
0,7

 
p.
613
621
-1,3
0,4
0,8
Jęczmień
k.
557
557
0,0
2,2
3,6

 
p.
568
567
0,1
14,6
18,6

 
b.
619
606
2,2
33,0
35,9
Kukurydza
p.
720
715
0,7
6,4
6,5
Owies
k.
nld
---
---
0,1
0

 
p.
561
523
7,2
0,1
0,1
Pszenżyto
p.
634
696
-8,8
1,4
1,2
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 30 lipca 2017 r., największe znaczenie miał jęczmień browarniany – 33%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica konsumpcyjna - z udziałem rzędu 29,5% i jęczmień paszowy– 14,6%.


Tagi:
źródło: