| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce. Pszenica mocno tanieje

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 16 do 23 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce. Pszenica mocno tanieje
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia w ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena jęczmienia konsumpcyjnego, który podrożał o 2,9% do 557 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny kukurydzy - o 0,6% do 715 /t.
 
Spadek cen zbóż
W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, która potaniała o 6,5% do 697 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie jęczmienia paszowego - o 3,7% do 567 zł/t, żyta konsumpcyjnego - o 3% do 628 zł/t, jęczmienia browarnianego - o 2,4% do 606 zł/t, żyta paszowego - o 1,4% do 621 /t, a także pszenżyta - o 0,4% do 696 /t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
23.07.2017
16.07.2017
 
23.07.2017
16.07.2017
Pszenica
k.
697
745
-6,5
16,1
20,3

 
p.
755
755
0,0
16,5
30,2
Żyto
k.
628
648
-3,0
0,7
1,7

 
p.
621
630
-1,4
0,8
1,1
Jęczmień
k.
557
541
2,9
3,6
2,0

 
p.
567
589
-3,7
18,6
14,7

 
b.
606
621
-2,4
35,9
15,7
Kukurydza
p.
715
711
0,6
6,5
12,5
Owies
k.
---
nld
---
0
0,0

 
p.
523
---
---
0,1
0,0
Pszenżyto
p.
696
698
-0,4
1,2
1,8
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 23 lipca 2017 r., największe znaczenie miał jęczmień browarniany – 35,9%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 16,5% i konsumpcyjna – 16,1%.


Tagi:
źródło: