| Autor: redakcja1

Ceny pszenicy poszły w górę

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 30 kwietnia do 7 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny pszenicy poszły w górę
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do jęczmienia (wszystkie trzy rodzaje), pszenicy (oba rodzaje) i pszenżyta. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena jęczmienia browarnianego, który podrożał o 19,2% do 755 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia paszowego - o 5,3% do 641 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej - o 2,2% do 711 zł/t, jęczmienia konsumpcyjnego – 1,6% do 620 zł/t, pszenżyta - o 0,7% do 665 zł/t, a także pszenicy paszowej – 0,1% do 698 zł/t.
 
Spadek cen zbóż
W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku owsa paszowego, który potaniał o 4,9% do 550 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie kukurydzy - o 2,3% do 669 zł/t, żyta paszowego – 0,9% do 562 zł/t i konsumpcyjnego o 0,2% do 587 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
7.05.2017
30.04.2017
 
7.05.2017
30.04.2017
Pszenica
k.
711
696
2,2
67,8
54,7

 
p.
698
697
0,1
13,3
21,4
Żyto
k.
587
588
-0,2
0,7
1,3

 
p.
562
567
-0,9
2,1
0,2
Jęczmień
k.
620
610
1,6
0,2
0,2

 
p.
641
609
5,3
2,6
4,1

 
b.
755
633
19,2
4,5
1,5
Kukurydza
p.
669
685
-2,3
6,5
14,0
Owies
k.
nld
nld
0,0
0,1
0,4

 
p.
550
578
-4,9
0,0
0,2
Pszenżyto
p.
665
661
0,7
2,3
2,0
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 7 maja 2017 r., największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna – 67,8%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 13,3% i kukurydza – 6,5%.


Tagi:
źródło: