| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce. Kukurydza drożeje do ponad 670 zł/t

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 12 marca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce. Kukurydza drożeje do ponad 670 zł/t
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do kukurydzy, jęczmienia (browarniany i konsumpcyjny), pszenżyta, pszenicy (oba rodzaje) oraz owsa konsumpcyjnego. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena kukurydzy, która podrożała o 3,9% do 674 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia browarnianego - o 2,4% do 680 zł/t, pszenżyta - o 2,2% do 640 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej - o 0,7% do 705 zł/t, jęczmienia konsumpcyjnego - o 0,6% do 611 zł/t, pszenicy paszowej - o 0,4% do 716 zł/t, a także owsa konsumpcyjnego - o 0,1% do 584 zł/t.
Spadek cen zbóż
W okresie od 5 do 12 marca br. w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku żyta paszowego, który potaniał o 2,9% do 551 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie jęczmienia paszowego - o 0,3% do 624 zł/t oraz żyta konsumpcyjnego - o 0,1% do 577 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
12.03.2017
5.03.2017
 
12.03.2017
5.03.2017
Pszenica
k.
705
701
0,7
41,0
43,5

 
p.
716
714
0,4
40,2
39,5
Żyto
k.
577
578
-0,1
3,1
2,1

 
p.
551
568
-2,9
0,0
0,1
Jęczmień
k.
611
607
0,6
0,3
0,4

 
p.
624
626
-0,3
2,0
1,9

 
b.
680
664
2,4
1,0
1,0
Kukurydza
p.
674
648
3,9
10,1
8,6
Owies
k.
584
583
0,1
0,3
0,3

 
p.
---
538
---
0,0
0,0
Pszenżyto
p.
640
627
2,2
1,9
2,5
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 12 marca 2017 r., największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna – 41%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 40,2% i kukurydza – 10,1%.


Tagi:
źródło: