| Autor: redakcja1

Produkcja zbożowa w sezonie 2013/2014

W sezonie 2013/2014 globalna produkcja zbóż z wykluczeniem ryżu wyniesie 1,973 mld ton, przy czym pszenicy będzie niecałe 713 mln ton, a zbóż paszowych blisko 1,261 mld ton. Będzie to więcej o 10% niż w poprzednim sezonie i o 2% od szacowanego zużycia – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Produkcja zbożowa w sezonie 2013/2014
W związku z tym, światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/2014 mogą zwiększyć się do 375 mln ton, a więc o 10% w odniesieniu do poprzedniego sezonu. W 2013 r. bardzo dobre zbiory zbóż odnotowano w państwach WNP i w UE. Lepsze niż przed rokiem zbiory w UE spowodowały, że zasoby ziarna były wyższe o 15 mln ton niż na początku sezonu 2012/2013, pomimo niższych o 23% zapasów oszacowanych przez USDA na 23 mln ton na początku sezonu 2013/2014.
 
W Polsce zasoby zbóż na początku sezonu 2013/2014 były o 3% mniejsze niż przed rokiem, z uwagi na niższe zapasy początkowe, gdzie według GUS wyniosły one 3,4 mln ton w stosunku do 4,2 mln ton rok wcześniej i mniejszą o 0,6% produkcję. Jak wynika z danych, w 2013 r. zbiory zbóż w Polsce ukształtowały się w granicach 28,4 mln ton, w tym 4 mln ton stanowiła kukurydza.
 
Przy minimalnie niższych niż w 2012 r. zbiorach zbóż podstawowych z mieszankami, ich skup w okresie ośmiu miesięcy obecnego sezonu wyniósł 6,5 mln ton i był o 0,5% wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego sezonu. Skup kukurydzy zmalał do blisko 1,5 mln ton, a więc o 20% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu.
 
Komisja Europejska ocenia, że w 2014 r. powierzchnia uprawy zbóż w UE zwiększy się do 58 mln ha, czyli o około 1% w odniesieniu do 2013 r. Unijne zbiory zbóż, ze względu na przewidywane mniejsze plony, mogą być jednak o 0,4% mniejsze, tj. kształtując się na poziomie 300 mln ton, w tym pszenicy 135 mln ton.
 
Według analityków ARR w Polsce w 2014 r. należy oczekiwać dobrych zbiorów zbóż. GUS ocenił, że areał zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2014 r. jest zbliżony do notowanego w poprzednim roku i wynosi około 4,4 mln ha. W tym roku uprawy ozime dobrze przezimowały, a temperatury powietrza i gleby sprzyjają rozwojowi roślin i terminowym zasiewom zbóż jarych.
 
Analitycy ARR prognozują, że łączna powierzchnia uprawy zbóż w 2014 r. będzie zbliżona do obszaru w poprzednim roku. O poziomie plonów i zbiorów zbóż w tym roku zadecydują głównie warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji, a w szczególności w ostatniej jej fazie oraz w okresie żniw. Ocenia się, że przy średnich warunkach termicznych i wilgotnościowych zbiory zbóż w 2014 r. mogą wynieść 28,0–28,5 mln ton, a zatem na poziomie zbliżonym do uzyskanych w poprzednim roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!