| Autor: mikolaj

Spadki cen zbóż w punktach skupu (05-12.10.2014)

Jak wskazuje analiza cen zebranych przez MRiRW, w dniach od 5 do 12 października 2014 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce mieliśmy do czynienia z wieloma spadkami.

Spadki cen zbóż w punktach skupu (05-12.10.2014)

Ceny zbóż w punktach skupu zbóż

POLSKA
Towar Rodzaj ziarna Cena [zł/tona] Tygodniowa zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%]
    2014-10-12 2014-10-05          2014-10-12 2014-10-05
Pszenica k. 643 684 -5,9 42,3 57,7
  p. 606 611 -0,8 18,2 17,9
Żyto k. 485 499 -2,8 2,7 2,4
  p. 503 546 -7,9 2,0 3,2
Jęczmień k. 563 561 0,2 0,3 0,4
  p. 550 558 -1,3 1,9 1,7
  b. 698 702 -0,5 5,2 5,7
Kukurydza p. 572 586 -2,5 23,9 7,4
Owies k. 482 474 1,6 0,2 0,1
  p. 459 426 7,7 0,1 0,2
Pszenżyto p. 529 539 -1,7 3,1 3,5
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Wzrosty cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odntowano jedynie w odniesieniu do jęczmienia konsumpcyjnego i owsa. W ujęciu procentowym najbardziej wzrosła cena owsa paszowego - o 7,7%. W znacznie mniejszym stopniu zwiększyły się ceny jęczmienia konsumpcyjnego i owsa konsumpcyjnego, które wzrosły o odpowiednio: 0,2% i 1,6%.

Spadki cen zbóż

W tym samym czasie spadkowi uległy natomiast ceny pszenicy, żyta, jęczmienia paszowego i browarnianego, kukurydzy oraz pszenżyta. Najbardziej znaczące zniżki były związane z żytem paszowym i pszenicą konsumpcyjną, których cena zmalała aż o 7,9% i 5,9%. Natomiast mniejsze spadki dotknęły pszenicę paszową (-0,8%), żyto konsumpcyjne (-2,8%), jęczmień browarniany (-0,5%), jęczmień paszowy (-1,3%) oraz pszenżyto (-1,7%). Warto po raz kolejny podkreślić, że na przestrzeni tygodnia doszło także do następnej obniżki cen kukurydzy. Tym razem zboże to potaniało o 2,5% do 572 zł/t.
 
Ceny zbóż - czytaj więcej


Tagi:
źródło: