| Autor: redakcja11

Wzrosły ceny większości zbóż w skupie. Pszenica jednak znów taniała

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 11 do 17 kwietnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Wzrosły ceny większości zbóż w skupie. Pszenica jednak znów taniała

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
17.04 10.04
 
17.04 10.04
Pszenica k. 646 648 -0,3 35,1 37,6

 
p. 641 643 -0,4 43,5 43,0
Żyto k. 523 530 -1,3 1,4 1,7

 
p. 551 538 2,2 0,4 0,3
Jęczmień k. 561 554 1,2 0,1 0,2

 
p. 598 586 2,0 2,8 2,0

 
b. 662 693 -4,4 1,1 1,6
Kukurydza p. 657 655 0,3 10,0 9,0
Owies k. 587 549 7,0 0,4 0,0

 
p. 550 532 3,4 0,1 0,1
Pszenżyto p. 585 579 1,0 5,0 4,6
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane


Zwyżki cen zbóż

W omawianym czasie wzrosły ceny siedmiu z jedenastu gatunków zbóż. W ujęciu procentowym największy wzrost cen związany był z owsem konsumpcyjnym, który podrożał o 7% do 587 zł/t. W istotnym stopniu wzrosła również cena owsa paszowego - o 3,4% do 550 zł/t. O ok. 2% zwiększyła się natomiast cena żyta paszowego - o 2,2% do 551 zł/t i jęczmienia paszowego - o 2,0% do 598 zł za tonę. Jęczmień konsumpcyjny podrożał o 1,2% z 554 zł/t do 561 zł/t. Jednoprocentowy wzrost wystąpił w przypadku pszenżyta - do 585 zł/t. Za kukurydzę na przestrzeni omawianego tygodnia rolnicy mogli otrzymać 657 zł/t, co oznacza zwyżkę o 0,3% wobec poprzedniego tygodnia.


Spadek cen zbóż

W notowaniach z okresu 11-17. kwietnia br. zaobserwowano zniżkę cen zbóż  w odniesieniu pszenicy (oba rodzaje), żyta konsumpcyjnego, oraz jęczmienia browarnianego. Cena pszenicy konsumpcyjnej spadła o 0,3% do 646 zł/t, a pszenicy paszowej o 0,4% do 641 zł/t. Żyto konsumpcyjne potaniało o 1,3% i w skupie można było otrzymać za to zboże 523 zł/t. Wartość jęczmienia browarnianego zmalała natomiast o 4,4% do 662 zł/t.
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 17 kwietnia 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna, odpowiednio: 43,5% i 35,1%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 10,0%.

 Tagi:
źródło: