Dotacje i dopłaty

 • 2022-03-28

  MRiRW - pomoc dla producentów trzody chlewnej

  Pomoc dla producentów świń którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielana jest do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie wnioskującego o pomoc od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia br.

 • 2022-03-22

  Zmiany w dobrostanie zwierząt w ramach PROW 2014-2020

  Od dwóch lat rolnicy mogą składać, w ramach systemu płatności bezpośrednich, wnioski o dopłaty do podwyższonego dobrostanu zwierząt. Do tej pory z tego działania korzystają głównie producenci bydła oraz w mniejszym stopniu trzody chlewnej, gdzie przeszkodą jest wymóg rezygnacji z utrzymywania loch w jarzmach w okresie okołoporodowym.

 • 2022-03-15

  Rusza nabór wniosków o przyznanie dopłat

  15 marca rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) za 2022 r.

 • 2022-03-10

  Czy rolnicy ekologiczni muszą spełniać normę DKR 8

  W przyszłym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie obowiązywał nowy system warunkowości, który zastąpi obecnie obowiązującą zasadę wzajemnej zgodności oraz zazielenienie.

 • 2022-03-07

  35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

  Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2022-01-12

  Jeszcze możesz aplikować o pomoc na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD)

  Do 28 stycznia 2022r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD).

 • 2022-01-07

  Wnioski do ZUS o żłobkowe można będzie złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

  ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od 1 kwietnia 2022 r. Składane obecnie przez rodziców oświadczenia z danymi dzieci i rodziców nie są wnioskami.

 • 2021-12-29

  Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia

  Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

 • 2021-12-17

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

  W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo? Na jakich zasadach? Odpowiadamy.

 • 2021-12-17

  Rada Ministrów przyjęła Plan Strategiczny dla WPR

  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

 • 2021-12-04

  Pomoc dla producentów trzody chlewnej

  Pomoc wynosi 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch).

 • 2021-11-28

  Środki na ekosystemy leśne

  Coraz bardziej zwracamy uwagę na dbałość o środowisko i jego kondycję, zwracając uwagę na działania mogące polepszyć jego stan. Rolnicy posiadający lasy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę funkcjonowania terenów leśnych. Z dniem 22 listopada 2021 r. ruszyło przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na...

 • 2021-11-25

  Powróci płatność uzupełniająca?

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który zakłada rozszerzenie w 2022 r. katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia...
Dotacje, dopłaty