Filmy o rolnictwie
Filmy o rolnictwie i dla rolnictwa. Opinie i porady o praktyce rolniczej, a także o maszynach rolniczych.

Filmy rolnicze w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem. Są to filmy o różnym charakterze, które bardzo często dostarczają wiele użytecznej wiedzy. Prezentują różne aspekty funkcjonowania gospodarstwa rolnego, życia i pracy na wsi. W szczególności związane są z maszynami rolniczymi, uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Filmy te mogą dotyczyć różnych zagadnień, zmian zachodzących w technologii i sposobie żywienia czy uprawy roślin. 

Filmy rolnicze bardzo często ukazują nowoczesne technologie stosowane obecnie w rolnictwie, trudności z jakimi borykają się gospodarze i rolnicy. Dużo powstaje także filmów rolniczych, które prowadzą i wywołują dyskusje o aktualnych problemach ukazując jednocześnie czekające wyzwania w sektorze rolniczym. WIelu autorów filmów nie zapomina i pokazuje także piękno i urokliwości życia na wsi.

Mniejszościa są autorzy, blogerzy, którzy dążą aby przybliżyć historię rolnictwa.