Ze świata

 • 2020-02-14

  Niższa produkcja unijnych zbóż

  Jak wynika z danych DG AGRI produkcja zbóż w krajach UE28 w roku gospodarczym 2018/2019 wyniosła 290,3 mln t i w porównaniu z rokiem poprzednim była o 4,9% niższa.

 • 2020-02-13

  O nowym zielonym ładzie i nie tylko

  Wspólne posiedzenie grup roboczych COPA-COGECA „Wspólna polityka rolna„ i „Rozwój Obszarów Wiejskich” zdominowała tematyka związana z propozycjami Nowego Zielonego Ładu (New Green Deal) i Strategii od Pola do Stołu (From Farm to Fork) zaprezentowanego w ubiegłym roku przez szefową Komisji Europejskiej Panią Komisarz Von der Leyen oraz przedstawioną 14 stycznia w Strasbourgu...

 • 2020-02-13

  Mniejszy import baraniny

  Jak wynika z danych, w okresie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 zaimportowano z krajów trzecich 117,6 tys. t produktów baranich.

 • 2020-02-11

  Unijna pszenica otworzyła tydzień na wyższym poziomie, ale rzepak i kukurydza straciły na wartości

  Najbliższa seria unijnej pszenicy podrożała wczoraj o 1,5 euro, do 194,75 eur/t, wracając do poziomu obserwowanego w ostatniej dekadzie stycznia. Unijnemu kontraktowi pomaga silny eksport francuskiego ziarna i dalsza deprecjacja euro względem dolara.

 • 2020-02-11

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w listopadzie 2019 r. zaobserwowano minimalny wzrost indeksu FAO, który obliczany jest na postawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i PMP.

 • 2020-02-10

  Unijna pszenica podrożała, ale kukurydza i rzepak straciły na wartości

  W Paryżu notowania najbliższej serii na pszenicę wzrosły w piątek o skromne 0,25 euro, do 193,25 eur/t. Końcówka tygodnia przyniosła stabilizację cen, ale dzięki silnemu odbiciu w środę zysk tygodniowy tego kontraktu wyniósł 2,25 eur/t (+1,2%). Pozwoliło to na dorobienie z nawiązką przeceny z poprzedzającego tygodnia. Silny eksport, głównie francuskiego ziarna pszenicy...

 • 2020-02-09

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Notowane w okresie letnim 2019 r. wysokie temperatury oraz susza występująca w wielu regionach Unii Europejskiej wpływały ograniczająco na tempo zwyżki skupu mleka.

 • 2020-02-07

  ETO: Działania UE w zakresie pestycydów przyniosły niewielkie postępy

  Jak wynika z nowo opublikowanego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w UE odnotowano ograniczone postępy, jeśli chodzi o pomiar i zmniejszanie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem pestycydów.

 • 2020-02-06

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Zwiększenie się zapotrzebowania na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich oraz obniżka ubojów trzody chlewnej w Unii Europejskiej skutkuje zwyżką cen skupu żywca wieprzowego.

 • 2020-02-05

  Zboża i oleiste odbiły lekko w górę

  We wtorek w Chicago kontrakty terminowe na zboża i soję odbiły lekko w górę, wspierane przez szerokie odbicie na rynkach akcji. Dzięki temu na wartości zyskiwały również kontrakty w Paryżu. Liderem wczorajszych wzrostów były oleje roślinne (sojowy +1,5%, palmowy +2,1%) i mocno skorelowany z nimi unijny rzepak (+1,2%).

 • 2020-02-04

  Handel zbożami Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Komisja Europejska od 3 marca 2018 r. utrzymuje zerowe stawki celne na import poza kontyngentami dla pszenicy durum, żyta, kukurydzy i sorga oraz poszczególnych asortymentów pszenicy zwyczajnej.

 • 2020-02-03

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do października 2019 r. unijny eksport produktów drobiowych był o 8% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 1,6 mln ton.