Ze świata

 • 2022-06-17

  Ważne tematy dla rybołówstwa i rolnictwa na AGRIFISH w Luksemburgu

  Podsekretarz stanu Krzysztofa Ciecióra uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu. Najważniejszymi tematami były: realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa i konsultacje dotyczące uprawnień do połowów na rok 2023, sytuacja na rynkach rolnych, stosowanie unijnych norm w odniesieniu do importowanych produktów rolno-spożywczych,...

 • 2022-06-17

  Rosja może zebrać i wyeksportować rekordową ilość pszenicy w nowym sezonie

  Rosja tradycyjnie należy do największych producentów i eksporterów pszenicy na świecie. W zależności o poziomu zbiorów, do konkurencji o miano największego eksportera włącza się Unia Europejska. Dużą konkurencję o podobne rynki zbytu pszenicy stanowiła także sąsiadująca Ukraina. Jednak od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i zajęcia (lub blokady) jej portów eksport zbóż...

 • 2022-06-15

  Indeks cen produktów mlecznych FAO w maju 2022 r.

  Indeks cen produktów mlecznych FAO, po dynamicznej zwyżce notowanej od września 2021 r. do kwietnia 2022 r., uległ spadkowi.

 • 2022-06-15

  Liberalizacja handlu z Ukrainą

  Agresja Rosji na Ukrainę wywiera negatywny wpływ na zdolność Ukrainy do swobodnej wymiany handlowej na rynku globalnym.

 • 2022-06-14

  Zasiewy kukurydzy w USA wyprzedziły już średnie tempo

  W raporcie opublikowanym w poniedziałek (06.06.2022) wieczorem USDA oszacował, że obszar wysianej w USA kukurydzy sięga już 94% planu, a soi 78%, wobec średniej dla tej daty - odpowiednio: 92%-kukurydza i 79%-soja.

 • 2022-06-13

  Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

  Według FAO, wczesne perspektywy produkcji zbóż w sezonie 2022/23 wskazują na prawdopodobny spadek, który byłby pierwszym spadkiem od czterech lat. Biorąc pod uwagę warunki upraw już w gruncie i zamiary sadzenia tych, które jeszcze nie zostały zasiane, prognozuje się, że światowa produkcja zbóż spadnie do 2 784 mln ton (w tym ryż), co oznacza spadek o 16 mln ton od rekordowej...

 • 2022-06-08

  Maj nie przyniósł ożywienia unijnego eksportu pszenicy

  Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zamknięcie ukraińskich portów i w konsekwencji ograniczenie do minimum eksportu zbóż z tego kraju. Zmusza to światowych importerów do szukania alternatywnych kierunków dostaw. Tymczasem dane KE za cztery tygodnie maja nie pokazują przyspieszenia sprzedaży eksportowej unijnej pszenicy. Wręcz przeciwnie, popyt na unijną pszenicę zmalał w...

 • 2022-06-07

  Egipt kupuje na przetargu pszenicę

  Na przetargu 1-go czerwca 2022 Egipska Agencja Państwowa (GASC) kupiła 465 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej po średniej cenie 480 USD/t CIF. Wśród zakontraktowanej pszenicy z nowego zbioru znalazło się wyłącznie ziarno z basenu Morza Czarnego z wyłączeniem ukraińskiego.

 • 2022-06-02

  Pogarszają się oczekiwania plonów zbóż i rzepaku w UE

  23-go maja unijna jednostka monitorowania upraw (MARS) opublikowała comiesięczny raport w którym obniżone zostały przewidywane plony upraw pszenicy miękkiej, jęczmienia i rzepaku w tym roku. Za korektę w dół odpowiada niedawna susza w wielu częściach Europy.

 • 2022-05-27

  Handel produktami mlecznymi z Polski

  Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–marzec 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 814,5 mln EUR i była wyższa o 32,5% niż w analogicznym okresie 2021 r.

 • 2022-05-27

  IGC obniża swoje prognozy światowych zbiorów i konsumpcji kukurydzy

  Eksperci IGC obniżyli (w stosunku do kwietnia) o 13 mln ton do 1,184 mld ton oczekiwane światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2022/23. Jeszce bardziej, bo o 18 mln ton zostało obniżone prognozowane zużycie tego zboża.

 • 2022-05-27

  Miedzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniża swoje prognozy zbiorów pszenicy

  Eksperci IGC obniżyli (w stosunku do kwietnia) oczekiwaną światową produkcję pszenicy w nowym sezonie (2022/23) do 769 mln ton (-11 mln ton od kwietnia), co oznaczać będzie spadek o 12 mln ton w stosunku do rekordowego sezonu 2021/22.

 • 2022-05-27

  Wysyłki eksportowe amerykańskiej soi, kukurydzy i pszenicy pozostają w tyle za poprzednim sezonem

  Cotygodniowe dane na temat inspekcji eksportowych pokazały spadek (t/t) wysyłek amerykańskiej soi i pszenicy. W przypadku kukurydzy załadunki tygodniowe wzrosły w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale były nieco mniejsze niż przed rokiem.