Z życia instytucji

 • 2021-09-02

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2021-09-01

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

 • 2021-08-31

  "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

 • 2021-08-19

  Kleszcze to nie tylko borelioza

  Kleszcze to nie tylko borelioza. Badania naukowe wykazały, że już larwy kleszczy to nosiciele babeszjozy. Gospodarze i rolnicy, którzy pracują w lasach lub przy terenach leśnych są potencjalnie w grupie ryzyka bowiem badania wykazały, że babeszjoza występuje na terenach leśnych.

 • 2021-08-16

  Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

  Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

 • 2022-12-06

  Zaliczki dopłat 2022 zrealizowane, czas na płatności końcowe

  Ponad 12,92 mld zł trafiło na konta rolników w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. do końca listopada. 1 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat.

 • 2022-11-30

  KPO: będzie zmiana zasad naboru dla plantatorów chmielu

  Trwający nabór wniosków o objęcie wsparciem inwestycji na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu zakończy się 28 listopada 2022 r. Informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia naboru wniosków (na początku 2023 r.) nastąpią przegląd i zmiana dotychczasowych zasad wsparcia.

 • 2022-11-27

  Stwierdzenie 36 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadku wścieklizny (nr 36 w 2022 r.) u lisów, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-11-24

  Pomoc klęskowa – korzystne zmiany w zasadach naboru

  Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do 30 listopada br.

 • 2022-11-24

  Ogromny sukces doradczyni rolniczej z Wielkopolski!

  Dorota Piękna-Paterczyk, doradczyni Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszego doradę rolniczego w Polsce!

 • 2022-11-23

  Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – rozpoczyna się nabór

  Od 17 listopada do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To ostatni nabór na to działanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do tej pory z tych środków skorzystało ponad 500 beneficjentów.

 • 2022-11-22

  Planowane zmiany w programie pomocy dla rodzin rolniczych

  Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych...

 • 2022-11-22

  Odzyskanie statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji deklaracji, złożonej do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH), o odzyskaniu statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.