Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2020-06-17

  Tempo eksportu polskiej pszenicy miękkiej poza UE jest blisko 3 razy szybsze niż sezon wcześniej

  W tygodniu kończącym się 7-czerwca 2020 udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie stanowił 21% i wyniósł 27.500 ton.

 • 2020-06-17

  Ruszyła ostatnia transza pomocy suszowej

  – Rusza wypłata ostatniej transzy pomocy suszowej, a jednocześnie obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą - dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na sposoby zapobiegania suszy – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2020-06-16

  Trudny rok dla upraw wielkoobszarowych

  W związku z tym, że żniwa w południowej Europie już trwają, a w większości państw członkowskich warunki pogodowe powinny być korzystne, Copa i Cogeca przedstawiły w Brukseli swoje skonsolidowane prognozy dotyczące zbiorów zbóż i roślin oleistych. Zgodnie ze wstępnymi prognozami organizacji rolniczych rok 2020 będzie rokiem mieszanym, zwłaszcza w odniesieniu do pszenicy i...

 • 2020-06-16

  Ocena jakości materiału siewnego w 2019 i jego znaczenie w uprawie

  Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oceny laboratoryjnej materiału siewnego w Polsce dokonują laboratoria urzędowe wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz nadzorowane przez wojewódzkich inspektorów akredytowane laboratoria przedsiębiorców nasiennych. W 2019 r. akredytacji udzielono trzem nowym laboratoriom w efekcie czego na koniec...

 • 2020-06-16

  Cel na 2030 r. – Zostawić rolników odłogiem

  Dwa tygodnie temu, Komisja przedstawiła dwie ambitne strategie - strategię różnorodności biologicznej oraz strategię „Od pola do stołu”. Dokumenty te odnoszą się do wielu ważnych kwestii dla rolnictwa w Europie i jego przyszłości. Oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań i szczegółowych odpowiedzi. Zamiast tego otrzymaliśmy teoretyczne, niespójne cele oraz surrealistyczne...

 • 2020-06-16

  Unijny eksport pszenicy mocno zwolnił w ostatnim tygodniu

  W tygodniu kończącym się 8-czerwca 2020 kraje Unii Europejskiej wyeksportowały tylko 133.346 ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie zapewne skorygowany w górę wzorem tygodni wcześniejszych, ale i tak nie zbliży się nawet do średniej z poprzednich 4 tygodni na poziomie 491 tys. ton.

 • 2020-06-16

  Rynek zbóż w kraju (07.06.2020)

  Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu czerwca 2020 r. przeważały spadki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-06-15

  Notowania giełdowe zbóż, głównie pszenicy, spadły w ostatnim tygodniu

  W Chicago najbliższa seria pszenicy SRW potaniała o prawie 2,5% w skali minionego tygodnia, a w Paryżu analogiczny kontrakt stracił w tym czasie 1,7%. Do spadków przyczyniły się ubiegłotygodniowe, bardzo optymistyczne w skali globalnej, prognozy USDA.

 • 2020-06-15

  Handel zagraniczny unijnym zbożem

  Spory popyt krajów trzecich na zboża, pomimo znacznej konkurencji, szczególnie ze strony Rosji i Ukrainy, skutkuje wzrostem unijnego eksportu ziarna.

 • 2020-06-15

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (31.05.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 25 do 31 maja 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały zróżnicowaną tendencję. Jedynie cena jęczmienia paszowego pozostała niezmienna.

 • 2020-06-15

  Eksport polskiego rzepaku podwoił się w I kwartale tego roku

  W okresie styczeń - marzec 2020 wywieziono z kraju 64,24 tys. ton nasion (99% do Niemiec), w porównaniu do tylko 30,17 tys. ton w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-06-15

  Nie będzie przedłużenia składania wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego

  W odpowiedzi na wystąpienie zarządu KRIR w sprawie wydłużenia do 30 lipca br. terminu składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że termin ten nie ulegnie wydłużeniu.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym