Produkcja zwierzęca

 • 2020-01-22

  Ceny skupu mleka w Polsce

  W Polsce ceny skupu mleka surowego od sierpnia 2019 r. wykazywały stopniową zwyżkę.

 • 2020-01-22

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (5.01.2020)

  W dniach od 30 grudnia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i indyczego, a także wzrost cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

 • 2020-01-22

  Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

  Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale najważniejszymi importerami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej.

 • 2020-01-21

  Skup mleka surowego w Polsce

  W Polsce systematycznie zwiększa się towarowość produkcji mleka surowego.

 • 2020-01-21

  9 i 10 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 15 stycznia 2020 r. w godzinach popołudniowych, wyznaczono 9 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. Ognisko nr 2020/9 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w...

 • 2020-01-21

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W 2019 r., w wyniku większego zapotrzebowania na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich, eksport produktów wieprzowych z UE na rynki krajów trzecich był wyższy niż przed rokiem.

 • 2020-01-17

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z dostępnych danych KE w okresie trzech kwartałów 2019 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 121 mln ton mleka, a więc o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

 • 2020-01-17

  Krajowy skup trzody chlewnej

  W czasie jedenastu miesięcy 2019 r. do zakładów mięsnych dostarczono w sumie 1 704 tys. ton trzody chlewnej, a więc o 6% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.

 • 2020-01-17

  Wzrost eksportu drobiu

  W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. eksport żywca, mięsa, podrobów oraz przetworów drobiowych był wyższy o 10,6% i wyniósł 1199 tys. t.

 • 2020-01-16

  Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej...

 • 2020-01-16

  Ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż w UE

  W październiku 2019 r. cena tuszek kurcząt (65%) była w Polsce o 41% mniejsza niż w UE, gdzie było 185,88 EUR/dt i wyniosła 110,44 EUR/dt. W porównaniu z rokiem poprzednim rozpiętość ta wzrosła o 4 pkt. proc.

 • 2020-01-15

  Mięso drobiowe drożeje

  W październiku 2019 r. w porównaniu z grudniem 2018 r. mięso drobiowe zyskało na wartości 6,4%, w tym mięso z kur kogutów i kurcząt o 6,2%, a mięso z pozostałego drobiu o 7,1%.