Produkcja zwierzęca

 • 2019-04-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.04.2019)

  W dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków patroszonych, tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen zbytu ćwierćtuszy wołowych.

 • 2019-04-16

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (7.04.2019)

  W dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i wołowego, a także spadek cen kurcząt brojlerów.

 • 2019-04-15

  Produkcja drobiu w Polsce

  Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-04-13

  Spadek cen jaj

  W 2018 r. miesięczna cena sprzedaży jaj wszystkich klas wagowych przez zakłady pakujące wyniosła 35,32 zł/100 szt. i była o 6,1% mniejsza niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. zmalała o 0,9% w skali miesiąca i była już o 23,8% niższa niż przed rokiem.

 • 2019-04-12

  Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny w Polsce

  W Polsce w grudniu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 028 tys. sztuk, a więc to o 7,4% mniej niż przed rokiem.

 • 2019-04-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (31.03.2019)

  W dniach od 25 do 31 marca 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen zbytu tuszek kurcząt patroszonych oraz ćwierćtuszy wołowych.

 • 2019-04-11

  Ocena popytu na produkty rolne

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

 • 2019-04-10

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (31.03.2019)

  W dniach od 25 do 31 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i wołowego, a także spadek cen żywca drobiowego.

 • 2019-04-10

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (31.03.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 24 do 31 marca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj klasy M.

 • 2019-04-09

  Ceny detaliczne produktów mleczarskich mniejsze niż przed rokiem

  Jak wynika z szacunków Banku BNP Paribas w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. ceny detaliczne mleka, jogurtów i serów były 0,8% większe niż przed rokiem, co oznacza, że średnio, produkty mleczarskie potaniały wobec innych produktów żywnościowych, gdyż ceny detaliczne żywności ogółem były o 1,5% wyższe niż w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r.

 • 2019-04-09

  Paliwo rolnicze – kiedy dodatkowy limit dla hodowców trzody, owiec, kóz i koni?

  Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), został zwiększony limit zużywanego oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz została wprowadzona możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, z tytułu wykorzystania oleju...

 • 2019-04-09

  Stosunek cen zbytu produktów mleczarskich do cen skupu mleka

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. stosunek cen zbytu większości przetworów mleczarskich do cen skupu mleka były podobne jak przed rokiem. Wyjątek stanowiły proszki mleczne oraz masło.