Produkcja zwierzęca

 • 2019-05-24

  MRiRW nt. krótszego okresu ważności badań próbek krwi od świń

  Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r. pomimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej.

 • 2019-05-24

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano cen spadek żywca wieprzowego i wołowego i kurcząt brojlerów, a także stabilizacja cen żywca indyczego.

 • 2019-05-24

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków patroszonych, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-05-23

  GIW w sprawie ogniska ASF w Giżycku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że do dnia dzisiejszego w wyniku działań Inspekcji weterynaryjnej zostały poddane eutanazji i zutylizowane wszystkie świnie znajdujące się w ognisku choroby oraz gospodarstwie kontaktowym.

 • 2019-05-22

  Wzrost produkcji wołowiny

  Zgodnie z prognozą USDA globalna produkcja mięsa wołowego w 2019 r. może zwiększyć się o 0,6%.

 • 2019-05-21

  Spadek cen trzody

  W I kwartale 2019 r. kontynuowany był zniżkowy trend cen trzody, rozpoczęty w drugiej połowie 2017 r.

 • 2019-05-21

  Wzrost produkcji polskiej wołowiny

  W okresie styczeń-marzec 2019 r. skupiono w Polsce 105,0 tys. t bydła, a więc o 4% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 51,3 tys. t wołowiny, co daje wzrost o 7,7%.

 • 2019-05-21

  Handel polskim mięsem

  W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 1 457 mln EUR i były o 1% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-05-21

  GIW odnośnie 2 ogniska ASF w 2019 r., w gminie Giżycko

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w wyniku prowadzonego dochodzenia epizootycznego w ognisku ASF w gminie Giżycko ustalono w tej samej miejscowości stado kontaktowe, liczące 135 świń.

 • 2019-05-21

  Mniejsza produkcja wieprzowiny

  W krótkookresowej prognozie Komisja Europejska szacuje, że w 2019 r., w odniesieniu do 2018 r. zmiany produkcji wieprzowiny w UE-28 będą nieznaczne, przy czym w 2019 r. produkcja może być niższa o 4 tys. t.

 • 2019-05-20

  Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych już za nami

  W dniach 17-19 maja bieżącego roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

 • 2019-05-20

  Drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń w tym roku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 2 ogniska ASF w Polsce w 2019 r.