| Autor: redakcja

Kiedy można legalnie rozrzucać obornik po 1 listopada?

Rozrzucać obornik można tylko do 30 października. Czy można jednak legalnie rozrzucać obornik po 1 listopada? Jest wyjątek od reguły.

Kiedy można legalnie rozrzucać obornik po 1 listopada?
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"
Czy po 1 listopada można stosować jeszcze nawóz naturalny, jeśli pogoda całkowicie wywróciła grafik prac polowych?

Kończy się czas rozrzucania obornika i podobnych nawozów w polu. Z końcem października kończy się taka możliwość...jest jednak jeden wyjątek. Przepisy nie mówią dokładnie, co gospodarz, rolnik ma zrobić aby udowodnić, że sytuacja na polu była na tyle trudna, że nawożenie było możliwe dopiero po 1 listopada, ale nie później niż do 30 listopada. Rolnik przede wszystkim musi posiadać dobrze sporządzoną dokumentację i tu z pomocą może przyjść eAgronom.pl.
 
Mówi Pan Rafał Jędrzejczyk z eAgronom: z  zapisami dyrektywy azotanowej najczęściej spotykają się właśnie rolnicy, którzy aplikując zbyt dużą dawkę azotu sprawiają, że większość nawozu przedostaje się do cieków wodnych, do wód gruntowych i rzek oraz jezior. Takie nawożenie nie daje żadnych korzystnych efektów dla wzrostu roślin. Niewłaściwie dobrane dawki nawozów, to przede wszystkim nieefektywnie poniesione koszty i stracony czas. Skuteczne zaadministrowanie polem, dobranie odpowiednich ilości nawozu, dopasowanych do potrzeb danej uprawy, jest kluczowe w efektywnym procesie zarządzania produkcja rolną. Rozrzucenie odpowiedniej ilości azotu w naturalnym nawozie produkowanym przez zwierzęta, czy w postaci granulatu z zakładów chemicznych pomaga w osiągnięciu założonych rezultatów i osiągnięciu satysfakcjonujacego plonowania.
 
 Co zrobić żeby  dobrze się przygotować do odpowiedzi na pytanie czy nawożenie  po 1 listopada było uzasadnione?
 
Po pierwsze niekorzystne warunki pogodowe, które nie pozwoliły dokonać zbiorów, czy zrealizować nawożenia z uwagi np. na nadmierne uwilgotnienie gleby pozwala na wykonanie nawożenia nawet do końca listopada. Jeśli juz zachodzi taka konieczność, pamiętajmy o dopuszczalnej maksymalnej dawce, która w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Po drugie musimy udokumentować dokładny termin zbioru, datę stosowania nawozów, wykazać zastosowane nawozy i ich dawki oraz termin siewu jesiennej uprawy. Ważne jest, aby zrobić dokumentację np. zdjęcia warunków na polu, to jedna z bardziej wiarygodnych form, która pozwoli wykazać, że w polu były jeszcze np. buraki, lub ziemniaki. Dodatkowo, kopia faktury sprzedanych ziemniaków, buraków, czy kukurydzy jeszcze bardziej uwiarygodni nasze działanie. Wszystko to powinniśmy odnotować w dokumentacji działań związanych z Programem Azotanowym, prowadzonej zgodnie z jej założeniami. Ważne jest, aby dokumentacja była rzetelna. Tak zebrane i właściwie opracowane informacje na pewno będą pomocne w uzasadnieniu nawożenia po 1 listopada - dodaje Rafał Jędrzejczyk.
 
Redakcja Gospodarz.pl szukała rozwiązań, które mogą usprawnić prowadzenie tejże dokumentacji. Na potrzeby serii "Gospodarz w polu" oprzemy się o eAgronom.pl. W odcinkach "Gospodarz w polu" będziemy wracać do eagronom.pl, ponieważ właśnie to narzędzie wybraliśmy na bieżący sezon. 
 
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, czyli zagadnień tzw. Programu Azotanowego na pewno nie wyczerpaliśmy i na pewno do niego wrócimy. Pamiętajmy, nadmierne uwilgotnienie gleby jest podstawą do wydłużenia czasu, poczas którego możemy nawozić glebę, nie później jednak, niż do 30 listopada.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!