| Autor: redakcja11

GUS: Stan użytków zielonych jest nieco gorszy od ubiegłorocznego

Warunki wegetacji roślinności łąkowo-pastwiskowej w okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny na ogół były korzystne. Dopiero w ostatniej dekadzie kwietnia i w maju nastąpił znaczący przyrost masy zielonej na łąkach i pastwiskach.

GUS: Stan użytków zielonych jest nieco gorszy od ubiegłorocznego

Stan użytków zielonych

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, stan użytków zielonych oceniono jednak jako nieco gorszy od ubiegłorocznego, chociaż zbiór I pokosu rozpoczęto dość wcześnie, a wydajność jest na dość dobrym poziomie i dobrej jakości.


W maju br. stan łąk trwałych oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego. Ocena ta była o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego niższa od ubiegłorocznej i na poziomie średniej oceny z lat 2011-2015. W przekroju wojewódzkim oceny stanu łąk wahały się od 3,9 stopnia kwalifikacyjnego w województwie małopolskim do 3,2 stopnia kwalifikacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. 
 

Ocena stanu trwałych użytków zielonych oraz koniczyny czerwonej

Lata

Łąki

Pastwiska

Koniczyna a)

W stopniach kwalifikacyjnychb)

2006-2010b) 3,4 3,3 3,6
2011-2015b) 3,6 3,5 3,6
2011 3,4 3,4 3,5
2012 3,4 3,4 3,4
2013 3,5 3,4 3,5
2014 3,8 3,7 3,7
2015 3,7 3,6 3,7
2016 3,6 3,5 3,5

a/ Koniczyna czerwona w czystym siewie i w mieszankach z trawami.
b/Stopień ‘’5’’ oznacza stan bardzo dobry, ‘’4’’ - dobry, ‘’3’’ - dostateczny, ‘’2’’ - słaby, ‘’1’’ - zły, klęskowy.
c/ Przeciętne roczne. 


Stan pastwisk oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego. Ocena ta była niższa o 0,1 stopnia od oceny ubiegłorocznej i na poziomie średniej oceny z lat 2011-2015. W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 3,8 stopnia w województwach: lubelskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim do 3,2 stopnia w województwie kujawsko-pomorskim.


Plantacje koniczyny w czystym siewie i w mieszankach z trawami oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego i jest o 0,2 stopnia niżej w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 0,1 stopnia niżej od średniej oceny z lat 2011-2015. W przekroju wojewódzkim oceny stanu koniczyny w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,0 stopni w województwie podkarpackim do 3,1 stopnia w województwach: kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. 

 Tagi:
źródło: