| Autor: redakcja1

IUNG nie stwierdził zagrożenia suszą rolniczą. W wielu regionach jest jednak źle

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

IUNG nie stwierdził zagrożenia suszą rolniczą. W wielu regionach jest jednak źle

Susza w Polsce


W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2016 roku, nie stwierdził zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw wyższe od wartości krytycznych.
 
W kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano na styku trzech regionów: południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz w południowo-środkowej części Niziny Śląskiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -119 do -139 mm.
 
Jak podaje IUNG, w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 11 lipca do 10 września 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zmniejszeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były niższe o 5 mm.
 
Tegoroczny lipiec był ciepły w całym kraju, temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju była wyższa o 1°C od normy wieloletniej. Największe odchylenie średniej miesięcznej temperatury odnotowano w okolicach Wrocławia (o 2°C). Na przeważającym obszarze Polski temperatura wynosiła od 19°C do 20°C. Nieco niższą temperaturę (18°C-19°C) odnotowano na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, we wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej oraz na Wyżynie Kieleckiej. Natomiast najchłodniej było na Pojezierzu Bytowskim oraz w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, gdzie temperatura wynosiła od 17°C do 18°C.
 
W pierwszej dekadzie sierpnia temperatura powietrza nie odbiegała znacznie od jej rozkładu w lipcu. Najniższą temperaturę poniżej 16,5°C zanotowano na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodnich Sudetach oraz w Tatrach. Cieplej było na Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie Małopolskiej (17,5°C-18°C). Najwyższą temperaturę powyżej 19,5°C odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Opolskiej. Na pozostałym obszarze Polski temperatura powietrza wynosiła od 18,5°C do 19,5°C.Druga dekada sierpnia była już nieco chłodniejsza. Najniższą temperaturę poniżej 15°C zanotowano na Pojezierzu Suwalskim, w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej oraz w Sudetach, Tatrach i Beskidach. Najcieplej od 16,5°C do powyżej 17,5°C było w środkowej części Niziny Śląskiej, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Pojezierzu Lubawskim oraz na Nizinie Mazowieckiej. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 15°C do 16,5°C.W trzeciej dekadzie sierpnia w całym kraju było zdecydowanie cieplej niż w drugiej dekadzie tego miesiąca. Najwyższą temperaturę powietrza (19°C-20°C) zanotowano na Pojezierzu Lubuskim i Wielkopolskim oraz na Nizinie Śląskiej i Mazowieckiej. Najzimniej było na terenach południowej Polski. W Sudetach, Karpatach, na Przedgórzu Sudeckim oraz na Pogórzu Karpackim temperatura wynosiła od 16°C do 18°C. Na pozostałym obszarze kraju notowano od 18°C do 19°C.
 
W pierwszej dekadzie września najniższą temperaturę poniżej 16,5°C zanotowano w Tatrach, Bieszczadach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego i w północnej części Wysoczyzny Białostockiej. Najwyższą temperaturę zanotowano na Nizinie Śląskiej oraz w zachodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego. Temperaturę od 16,5°C do 18,0°C zanotowano w Sudetach i Beskidach oraz na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim. Temperaturę od 18°C do 19,5°C zanotowano na pozostałym obszarze kraju.

Czytaj dalej na nastepnej stronie...


Tagi:
źródło: