| Autor: redakcja1

IUNG ponowie nie stwierdził zagrożenia suszą rolniczą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

IUNG ponowie nie stwierdził zagrożenia suszą rolniczą
Susza w Polsce
 
W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2016 roku, nie stwierdza się zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla tych upraw wyższe od wartości krytycznych.
 
W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2016 roku najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze), południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, na Pojezierzu Kujawskim oraz w północno-wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Obecnie najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -120 do -159 mm.
 
Jak podaje IUNG, w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 1 czerwca do 31 lipca 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były wyższe o 17 mm.
 
W czerwcu najniższą temperaturę powietrza odnotowano w pierwszej dekadzie miesiąca i wynosiła ok. 15°C, wystąpiła na dużym obszarze we wschodniej części kraju. Najwyższą temperaturę odnotowano w zachodniej i północno-zachodniej Polsce (od 17 do 18,5°C). Kolejne dekady miesiąca przyniosły wyższą temperaturę, średnio wynosiła ponad 18,5°C dla całego kraju. Najniższą temperaturę notowano na północy kraju w drugiej dekadzie (14°C) a najwyższą 22,5°C w południowo-wschodniej Polsce w trzeciej dekadzie tego miesiąca. Tegoroczny czerwiec był miesiącem bardzo ciepłym, na przeważającym terenie kraju odnotowano temperaturę znacznie wyższą od normy wieloletniej o 2-3°C.
 
Pierwsza dekada lipca charakteryzowała się niewielkim zróżnicowaniem temperatury powietrza na terenie kraju. Na dużym obszarze północnej części Polski występowała temperatura od 16 do 17,5°C. W Polsce środkowej i południowej temperatura wynosiła od 17,5 do 18,5°C. Druga dekada tego miesiąca, charakteryzowała się nieco większym zróżnicowaniem temperatury powietrza. Temperatura powyżej 19°C występowała pomiędzy Niziną Śląską a Równiną Oleśnicką, na Roztoczu oraz na Przedgórzu Karpackim. W całym środkowym pasie Polski od Pojezierza Lubuskiego poprzez Pojezierze: Wielkopolskie, Kujawskie, Dobrzyńskie, Kotlinę Warszawską, Nizinę Mazowiecką i Południowopodlaską aż po Wyżynę Lubelską temperatura wynosiła od 18 do 19°C. W północno-zachodniej oraz w północno-wschodniej Polsce temperatura była wyższa, średnio o 0,5°C. Na terenach Wyżyny Małopolskiej temperatura była niższa wynosiła od 17,5 do 18°C, jeszcze chłodniej było na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (17-17,5°C). Pod względem przebiegu temperatury powietrza trzecia dekada lipca nieznacznie różniła się od 2 dekady tego miesiąca. Najniższą temperaturę notowano na Pojezierzu Pomorskim nawet poniżej 18,5°C. Nieznacznie cieplej było na Pojezierzu Mazurskim, Wysoczyźnie Bełchatowskiej oraz na Wyżynie Śląskiej od 19,5°C do 20,5°C. Na Pojezierzu Wielkopolskim, Nizinie Mazowieckiej, Wyżynie Lubelskiej i Małopolskiej notowano temperaturę wynoszącą od 20°C do 21,5°C. Wysoką temperaturę notowano na Nizinie Śląskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej od 21°C do 21,5°C. Najcieplej było na Przedgórzu Sudeckim, na terenach położonych w południowych częściach Niziny Mazowieckiej oraz na Pogórzu Przemyskim, gdzie notowano temperaturę powyżej 21,5°C.

Czytaj dalej na następnej stronie...



Tagi:
źródło: