| Autor: redakcja1

Problemy ze składaniem wniosków o pomoc suszową za rok 2021

Wielkopolska Izba Rolnicza interweniowała do MRiRW w sprawie problemów z wygenerowaniem przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” protokołu lub kalkulacji szacowania szkód wymaganych przy ubieganiu się o tzw. pomoc suszową za rok 2021. WIR apelowała także o wydłużenie terminu naboru wniosków. KRIR również wystąpiła w tej sprawie do MRiRW oraz poprosiła o kolejny nabór.

Problemy ze składaniem wniosków o pomoc suszową za rok 2021
Resort Rolnictwa odpowiedział, że przepisy stanowią jednoznacznie, że wnioski o pomoc powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o pomoc po dniu 30 czerwca 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Kierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłoszenia od producentów rolnych dotyczące problemów z pozyskaniem z aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” protokołu oszacowania szkód lub kalkulacji są na bieżąco rozpatrywane.

W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej bądź od właściwego wojewody protokołu oszacowania szkód, można złożyć w biurze powiatowym ARiMR sam wniosek o udzielenie pomocy. Natomiast protokół oszacowania szkód producent rolny będzie musiał dostarczyć do biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż na wezwanie kierownika tego biura.

Resort poinformował również, że ogłoszenie kolejnego naboru wniosków wydłuża termin wypłaty pomocy poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawiskiem atmosferycznych w 2021 r., także tym, którzy w terminie złożyli wniosek o udzielenie pomocy.
 


Tagi:
źródło: