| Autor: mikolaj

Projekt przepisów dotyczących nasion odrzucony

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca materiału reprodukcyjnego roślin została odrzucona przez Parlament we wtorek, z powodu obaw, że przepisy te przekazałyby zbyt dużo władzy w ręce Komisji i pozbawiłyby państwa członkowskie możliwości dopasowywania zasad do własnych potrzeb. Po tym, jak Komisja Europejska odmówiła wycofania projektu i złożenia poprawionej wersji, Parlament zamknął pierwsze czytanie.

Projekt przepisów dotyczących nasion odrzucony
Wniosek Komisji Europejskiej został odrzucony 650 głosami, przy 15 głosach przeciw.
 
- Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że Parlament nie jest zadowolony z propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską, ponieważ nie doprowadziłaby ona do uproszczenia przepisów i promowania innowacji, co miało być jej głównym celem. Ponadto posłowie zaniepokojeni byli pomysłem połączenia 12 dyrektyw w jedno bezpośrednio obowiązujące rozporządzenie, które utrudniłoby państwom członkowskim dopasowanie przepisów do własnych potrzeb - powiedział przewodniczący komisji ds. rolnictwa Paolo De Castro (S&D, IT).
 
- Jako posłowie, którzy pracują nad przepisami wspólnie z Radą, chcemy przyjąć za nie pełną odpowiedzialność, z tego powodu nie możemy pochopnie podejmować decyzji dotyczących propozycji Komisji, która jest kluczowa dla wielu przedsiębiorstw zajmujących się rozsadem roślin, a pośrednio także dal obywateli. Wysoka liczba "aktów delegowanych" dałaby Komisji Europejskiej zbyt duże uprawnienia w obszarach, które z powodu swojej wrażliwości powinny znaleźć się w tekście prawnym - wyjaśnił odpowiedzialny za sprawozdanie Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP, IT).

- Ubolewamy nad tym, że Komisja odmówiła wycofania tego szeroko dyskutowanego i krytykowanego tekstu i przygotowania lepszej jego wersji. Jasne jest, że projekt przepisów powinien zostać przerobiony, w celu dostosowania go do zróżnicowanej sytuacji w państwach członkowskich oraz rzeczywistego poprawienia sytuacji producentów oraz środowiska. Mamy nadzieje, że państwa członkowskie okażą się wystarczająco silne, aby podążyć za przykładem Parlamentu i odrzucić tą mało satysfakcjonującą propozycję - dodał Paolo De Castro.

Kolejne kroki

Ponieważ Komisja odmówiła wycofania swojego wniosku, po tym jak został odrzucony przez Parlament, zakończył on pierwsze czytanie i przesłał swoją pozycję do Rady.
 
Jeśli Rada poprze stanowisko Parlamentu proces legislacyjny dobiegnie końca. Rada może także wprowadzić zmiany do projektu Komisji Europejskiej, w takim wypadku Parlament może odrzucić poprawki Rady i ostatecznie zakończyć "żywot" wniosku lub rozpocząć negocjacje z Radą na temat nowych przepisów.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!