| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych

Przebieg pogody w listopadzie minionego roku był na ogół korzystny dla rolnictwa.

Przebieg warunków agrometeorologicznych
Utrzymująca się w obrębie miesiąca wysoka jak na tę porę roku temperatura powietrza i gleby podtrzymywała wegetację i stwarzała korzystne warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Umożliwiała również wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie minionego roku bardzo dobrze rozkrzewiły się. Dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały natomiast hartowaniu się roślin. Na plantacjach rzepaku ze względu na trwającą w pełni wegetację niezbędne było stosowanie regulatorów wzrostu.
 
Natomiast z powodu niedostatecznego uwilgotnienia gleby wykonywanie orek przedzimowych było utrudnione.
 
Przebieg pogody w grudniu nie stwarzał raczej większego zagrożenia dla zimujących roślin. Utrzymująca się w obrębie miesiąca wysoka jak na tę porę roku temperatura powietrza, zwiększająca się okresami powyżej 10 st. C podtrzymywała wegetację roślin. Oziminy w grudniu były dobrze wyrośnięte i rozkrzewione.
 
Również w styczniu pogoda nie stwarzała na ogół bezpośredniego zagrożenia dla zimujących roślin. Utrzymująca się w trakcie miesiąca, wysoka, jak na te porę roku, temperatura powietrza i gleby zakłócała zimowy spoczynek roślin. Okresowo w wyniku dobowych wahań temperatury powietrza powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby, lokalnie powodując osłabienie systemu korzeniowego roślin.
 
Notowana w lutym wysoka jak na tę porę roku temperatura powietrza ze średnią powyżej normy z wielolecia (1981-2010), zakłócała zimowy spoczynek roślin. Pod koniec miesiąca w wielu rejonach kraju sprzyjające warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych.
 
Na początku marca nastąpiło ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. Korzystne warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. Lokalnie w pierwszej, a na sporym obszarze kraju w drugiej dekadzie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
W kwietniu warunki agrometeorologiczne były na terenie kraju zróżnicowane, lecz w całym kraju zaobserwowano już nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!