| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2017/2018

Przebieg pogody w listopadzie był raczej niezbyt sprzyjający dla rolnictwa.

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2017/2018
Utrzymujące się w ciągu miesiąca dodatnie temperatury powietrza podtrzymywały wegetację i stwarzały korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin, jednak nadmierne uwilgotnienie niekorzystnie wpływało na siewy i zbiór okopowych, a także kukurydzy na ziarno. W czasie tym wykonywane były opóźnione jesienne prace polowe oraz zbiór roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się.
Pogoda w grudniu nie stwarzała większych zagrożeń dla zimujących roślin, a utrzymująca się w obrębie miesiąca wysoka temperatura powietrza, zwiększająca się okresami powyżej 5°C zakłócała zimowy spoczynek roślin. W wyniku występujących w grudniu częstych i obfitych opadów deszczu nadal utrzymywał się nadmiar wilgoci w glebie, a na polach, zwłaszcza w obniżeniach terenowych pojawiły się zastoiska wody.
W styczniu panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne. Notowane przede wszystkim w pierwszej połowie miesiąca relatywnie wysokie temperatury powietrza przy powierzchni gruntu jak na tę porę roku, temperatura powietrza i gleby, powodowała zakłócenia w zimowym spoczynku roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury powietrza dochodzące miejscami do -13°C i poniżej, raczej nie stwarzały zagrożenia dla zimujących roślin. Obserwowane w styczniu opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz topniejący śnieg powodowały lokalnie powstawanie na polach zastoisk wody, które w trakcie nocnych spadków temperatury tworzyły skorupę lodową, co niesprzyjająco wpływało na zimujące rośliny. Występujące lokalnie w trakcie miesiąca silne wysuszające wiatry, przy ujemnej temperaturze powietrza powodowały wysmalanie odkrytych roślin przy braku okrywy śnieżnej.
Przebieg pogody w lutym był zróżnicowany i stwarzał umiarkowane zagrożenia dla zimujących roślin. W pierwszej połowie miesiąca dość wysoka temperatura powietrza zakłócała zimowy spoczynek roślin, powodując ich osłabienie oraz zmniejszenie zimotrwałości i mrozoodporności. W drugiej połowie miesiąca pod wpływem sporych spadków temperatury powietrza przy powierzchni gruntu dochodzących poniżej -22°C, na przeważającym obszarze kraju brak było pokrywy śnieżnej, która chroniłaby rośliny przed nadmiernym wychłodzeniem, a występujące czasowo silne wiatry narażały zimujące rośliny na wysmalanie. Pogoda w marcu nie sprzyjała obsychaniu pól i ogrzewaniu gleby, a także wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych, pomimo tego wcześnie zastosowano nawożenie nawozami mineralnymi, a także przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne z użyciem środków ochrony roślin.
W kwietniu warunki agrometeorologiczne były zróżnicowane, ale od drugiej dekady bardzo sprzyjające dla wschodów, wegetacji i rozwoju roślin.


Tagi:
źródło: