| Autor: redakcja6

Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie

W związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców i warzyw przypominamy o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do dokonania rejestracji prowadzonej działalności do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie
Produkcja podstawowa (pierwotna) oznacza produkcję, uprawę roślin lub hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie, łowiectwo, rybołówstwo, zbieranie runa leśnego. Produkty pierwotne to:
  • produkty pochodzenia roślinnego - zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;
  • pochodzenia zwierzęcego, - jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże;
  • zbieranie w naturalnym środowisku produktów zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, czyli : jagody, jeżyny, grzyby, ślimaki.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, każdy podmiot działający na rynku spożywczym, w tym rolnik prowadzący produkcję pierwotną tj. rolnicy, sadownicy sprzedający swoje produkty pochodzenia roślinnego do punktu skupu lub bezpośrednio do zakładów sektora spożywczego mają obowiązek rejestracji tej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.
 
Zgłoszenie prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie internetowej Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego, nadzór nad produkcją pierwotną prowadzi od etapu zbioru. Nadzór sprawuje nad produkcją podstawową oraz nad działaniami powiązanymi z tą produkcją. Działania powiązane z produkcją podstawową obejmują:
  • transport, magazynowanie, obróbkę surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji (mycie, czyszczenie, sortowanie…), bez zmiany w sposób znaczący ich charakteru;
  • transport żywych zwierząt;
  • w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych – czynności transportowe związane z dostarczeniem tych produktów, z miejsca produkcji do zakładu.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: