| Autor: redakcja1

Roślinność łąkowa

Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były raczej niesprzyjające, chociaż regionalnie zróżnicowane.

Roślinność łąkowa
Zbyt mała ilość opadów w czerwcu i lipcu oraz wysokie temperatury powietrza nie sprzyjały intensywnemu wzrostowi roślinności łąkowej, stąd plony i zbiory drugiego pokosu siana łąkowego nie były wysokie.

Niesprzyjająca aura w okresie zbioru utrudniała dosuszanie siana i miała niekorzystny wpływ na jego wartość paszową. Zbiór drugiego pokosu siana łąkowego lokalnie rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca, a lokalnie sianokosy z powodu opadów przeciągnęły się do końca sierpnia.

W związku z tym, plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 18,9 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych z drugiego pokosu wyniosły około 4,3 mln ton.


Tagi:
źródło: