Rośliny oleiste

 • 2022-04-04

  Powierzchnia uprawy rzepaku na świecie

  Rzepak po soi jest najpowszechniej uprawianą rośliną oleistą w skali światowej.

 • 2022-03-30

  Zbiory rzepaku na świecie

  Na rynku globalnym w sezonie 2021/20222 produkcja rzepaku może ulec spadkowi. Zgodnie z szacunkiem USDA ze stycznia 2022 r. światowe zbiory rzepaku mogą wynieść 69,3 mln ton i być o 5,4% niższe niż w sezonie 2020/2021.

 • 2022-03-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (20.03.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku i śruty rzepakowej, a także oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-03-25

  Krajowa produkcja pasz rzepakowych nabiera strategicznego znaczenia

  Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerabiając ponad 3,2 mln ton nasion rzepaku wyprodukowały w 2021 roku prawie 1,8 mln ton pasz rzepakowych. Zdecydowaną większość stanowiła tu śruta poekstrakcyjna, której produkcja wyniosła 1 769 tys. ton, pozostały wolumen dotyczył makuchu rzepakowego.

 • 2022-03-24

  Rzepak – efektywne wykorzystanie azotu

  Rzepak to wymagająca uprawa. Zaniedbania w terminie siewu, nawożeniu czy ochronie plantacji skutkują obniżonym plonowaniem. Niski wynik wykorzystania potencjału plonotwórczego tej rośliny jest na ogół efektem obniżenia nakładów na uprawę czy stosowania uproszczeń oraz technologii ekstensywnych. Jednym z kosztowniejszych zabiegów w uprawie rzepaku jest nawożenie. Przede wszystkim...

 • 2022-03-24

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (13.03.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku i śruty rzepakowej, a także spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-03-14

  Handel polskim rzepakiem

  Mniejsza podaż rzepaku do skupu ze zbiorów w 2021 r. wpływała ograniczająco na wyniki eksportu w sezonie 2021/2022.

 • 2022-03-11

  Handel unijnym rzepakiem z krajami trzecimi

  Unia Europejska w sezonie 2021/2022 zajmuje pierwszą pozycję przed Kanadą będącą dotychczasowym liderem, w światowym rankingu największych producentów rzepaku.

 • 2022-03-10

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (27.02.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku i śruty rzepakowej, a także spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-03-09

  Sytuacja cenowa na rynku rzepaku

  Od początku sezonu 2021/2022 ceny rzepaku na rynku międzynarodowym wykazywały dynamiczny wzrost spowodowany napiętą sytuacją podażowo-popytową na rynku globalnym i UE oraz drożejącymi surowcami energetycznymi.

 • 2022-03-08

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (20.02.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, a także wzrostu cen śruty rzepakowej i oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-02-22

  USDA tnie prognozy zbiorów nasion oleistych

  W lutowej prognozie Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) o blisko 8 mln ton obniżona została światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2021/22.

 • 2022-02-22

  Ostatnie prognozy USDA dla światowego rynku zbóż

  Lutowa prognoza przyniosła nieco mniej korzystny, niż miesiąc wcześniej, obraz globalnego rynku zbóż. Minimalne cięcia produkcji dotyczyły pszenicy i kukurydzy. Jednocześnie Amerykanie dokonali większych korekt w dół oczekiwanej produkcji soi w Ameryce Południowej.