Rośliny oleiste

 • 2022-06-23

  Stan zbóż jarych

  Zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z nieznacznym opóźnieniem. Ze względu na chłodną wiosnę z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu, prowadzenie siewów zbóż jarych było utrudnione, wschody roślin opóźnione i nierównomierne.

 • 2022-06-21

  Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

  W 2022 roku całkowite straty w obszarze zasiewów ozimin były nieznaczne, na poziomie mniejszym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był raczej dobry.

 • 2022-06-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (29.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, a także śruty rzepakowej.

 • 2022-06-13

  Zróżnicowanie doboru odmian

  Zainteresowanie uprawą rzepaku jest duże. Ceny kontraktacji nasion z tegorocznych zbiorów są nawet dwukrotnie wyższe niż rok temu. Po ostatnim lekkim spadku notowań, ceny rzepaku na giełdzie MATIF utrzymują się na poziomie około 800 €/t. Z informatora umów terminowych na zbiór 2022 opracowanego w maju br. przez KZPRiRB wynika, że poszczególnie podmioty oferują za tonę...

 • 2022-06-02

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (22.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, ceny oleju rzepakowego rafinowanego, a także wzrostu śruty rzepakowej.

 • 2022-05-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (15.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, śruty rzepakowej, a także spadku ceny oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-05-14

  USDA zapowiada rekordowe zbiory soi w USA i na świecie

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) oczekuje, że krajowe (USA) zbiory soi wyniosą w tym roku 126,3 mln ton i pobiją ubiegłoroczny rekord o 5 mln ton. Pierwsza na nowy sezon prognoza zakłada wzrost areału zasiewów z 87,2 do 91,0 mln akrów, przy plonie 51,5 buszla/akr (tylko minimalnie powyżej ubiegłego roku).

 • 2022-05-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (01.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, śruty rzepakowej, a także oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-05-12

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, a także spadku ceny śruty rzepakowej.

 • 2022-05-11

  Ocena stanu roślin ozimych zasianych jesienią 2021 r.

  Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym.

 • 2022-05-02

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (24.04.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku i śruty rzepakowej, a także spadku oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-04-23

  Gdy kwitnie rzepak

  Jest druga połowa kwietnia. Zbliża się kwitnienie rzepaku ozimego. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na tym etapie produkcji przyniosą...

 • 2022-04-22

  Kwietniowe prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych

  Według kwietniowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), sezon 2021/22 przyniesie poprawę światowego bilansu kukurydzy, ale nastąpi dalsze uszczuplenie światowych zapasów pszenicy w większym stopniu niż oczekiwano jeszcze w marcu.