Rośliny oleiste

 • 2022-03-02

  Zbiory i skup rzepaku w Polsce

  Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27, z około 19% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r.

 • 2022-02-14

  Zbiory rzepaku na świecie

  Na rynku światowym w sezonie 2021/20222 produkcja rzepaku może ulec spadkowi. Zgodnie z szacunkiem USDA, globalne zbiory rzepaku w sezonie 2021/2022 mogą wynieść 69,3 mln ton i być niższe o 5,4% niż w sezonie 2020/2021.

 • 2022-08-11

  Zaawansowanie zbiorów zbóż i rzepaku

  Z informacji przekazanych przez OT KOWR wynika, że zbiory jęczmienia ozimego dobiegają końca.

 • 2022-08-10

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (31.07.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, śruty rzepakowej i wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-08-05

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (24.07.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, śruty rzepakowej i wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-08-04

  Warunki uprawy rzepaku i rzepiku

  Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2021 r. siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej połowie września minionego roku.

 • 2022-07-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (17.07.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, śruty rzepakowej i oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-07-20

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (10.07.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, śruty rzepakowej i spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-07-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (03.07.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, śruty rzepakowej i wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-07-08

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (26.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, śruty rzepakowej i wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-06-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-23

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (12.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, a także wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-23

  Stan zbóż jarych

  Zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z nieznacznym opóźnieniem. Ze względu na chłodną wiosnę z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu, prowadzenie siewów zbóż jarych było utrudnione, wschody roślin opóźnione i nierównomierne.