| Autor: mikolaj

Struktura ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce w 2012 roku

W 2012 roku w strukturze zasiewów w Polsce dominowały zboża zajmując 73,8% ogólnej powierzchni zasiewów, 9,1% ogólnej powierzchni upraw zajmowały rośliny przemysłowe, a 10,8% ogólnej powierzchni zasiewów należało do upraw pastewnych - wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 roku.

Struktura ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce w 2012 roku
W strukturze zasiewów na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym (73,8%) utrzymał się procentowy udział zbóż ogółem (z kukurydzą na ziarno) w ogólnej powierzchni zasiewów. Zboża ogółem uprawiano bowiem na 7699,8 tys. ha (w 2010 r. – 7646,4 mln ha, w 2011 r. –  7801,9 tys. ha). W porównaniu do 2011 roku powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o 102,0 tys. ha (o 1,3%). Strukturę upraw zbóż w 2012 roku zaprezentowano w tym temacie. Warto nadmienić, iż uprawę zbóż w Polsce w 2012 roku prowadziło 1170,6 tys. gospodarstw rolnych.

W bieżącym roku kolejne miejsce w strukturze zasiewów ogółem  należało do roślin pastewnych (łącznie z kukurydzą na zielonkę oraz mieszankami zbożowo–strączkowymi na ziarno), których powierzchnia zasiewów wyniosła 1122,1 tys. ha, co stanowiło 10,8% ogólnej powierzchni zasiewów. W porównaniu do danych z 2011 roku powierzchnia uprawy roślin pastewnych była większa o 108,2 tys. ha, tj. o 10,7%. Wzrost powierzchni uprawy roślin pastewnych nastąpił między innymi w wyniku zwiększenia powierzchni uprawy kukurydzy na zielonkę z 427,1 tys. ha do 512,1 tys. ha, tj. o 85,1 tys. ha (o 19,9%).

Rośliny zaliczane do grupy przemysłowych uprawiano na powierzchni 949,3 tys. ha stanowiącej 9,1% ogólnej powierzchni zasiewów. W porównaniu do zasiewów z 2011 roku jest to mniej o 103,4 tys. ha. Zmniejszenie powierzchni uprawy w tej grupie nastąpiło w wyniku ograniczenia powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku z 830,1 tys. ha do 720,3 tys. ha, tj. o 109,8 tys. ha (o 13,2%).

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2012 roku wyniosła 358,8 tys. ha (bez powierzchni uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych) i zmniejszyła się w porównaniu do 2011 rokiem o 34,2 tys. ha (o 8,7%). W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 3,4% i zmniejszył się w porównaniu do 2011 r. o 0,3 pkt proc.
 
W 2012 roku powierzchnia zasiewów roślin zaliczanych do grupy pozostałe wyniosła 267,0 tys. ha, co stanowiło 2,6% ogólnej powierzchni zasiewów. W porównaniu do wyników z poprzedniego roku powierzchnia tych roślin zmniejszyła się o 10,0 tys. ha (o 3,6%).
 
W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się powierzchnia uprawy warzyw gruntowych do 151,1 tys. ha (tj. o 4,7 tys. ha – o 3,0%). Zmniejszeniu uległa również powierzchnia uprawy truskawek gruntowych łącznie z poziomkami do 42,1 tys. ha, tj. o 3,1 tys. ha (o 6,9%).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!