| Autor: redakcja1

Zbiory z łąk trwałych III pokosu

Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze drugiego pokosu były raczej sprzyjające, chociaż regionalnie bardzo zróżnicowane.

Zbiory z łąk trwałych III pokosu
Na przeważającym obszarze kraju sierpniowe opady deszczu były wystarczające dla potrzeb odrostu roślinności łąkowej pod zbiory trzeciego pokosu. Do zbioru trzeciego pokosu traw łąkowych przystąpiono na ogół we wrześniu, jednak ze względu na korzystne warunki pogodowe sprzyjające gromadzeniu biomasy, kolejny pokos siana łąkowego zbierano nawet w październiku.

Plony trzeciego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oszacowano na około 11,7 dt/ha, czyli niżej o 4% w odniesieniu do plonów zeszłorocznych, a zbiory z łąk trwałych z trzeciego pokosu wyniosły ok. 2,6 mln t, a zatem to mniej o 7%.


Tagi:
źródło: