Partner serwisu Zboża

 

Zboża

 • 2022-06-06

  Amerykańscy farmerzy nadrobili zaległości w zasiewach kukurydzy i soi

  W raporcie opublikowanym we wtorek wieczorem USDA oszacował, że obszar wysianej w USA kukurydzy sięga 86% planu, a soi 66%, wobec średniej dla tej daty - odpowiednio: 87%-kukurydza i 67%-soja.

 • 2022-06-03

  Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w kwietniu 2022 r.

  Po inwazji Rosji na Ukrainę zablokowane zostały dostawy ukraińskich zbóż przez Morze Czarne i kraje importerskie poszukiwały alternatywnych źródeł dostaw. Sytuacja ta przyczyniła się m.in. do dalszej zwyżki cen zbóż na rynkach zagranicznych oraz w Polsce.

 • 2022-06-02

  Pogarszają się oczekiwania plonów zbóż i rzepaku w UE

  23-go maja unijna jednostka monitorowania upraw (MARS) opublikowała comiesięczny raport w którym obniżone zostały przewidywane plony upraw pszenicy miękkiej, jęczmienia i rzepaku w tym roku. Za korektę w dół odpowiada niedawna susza w wielu częściach Europy.

 • 2022-05-30

  Ceny zbóż w krajowym skupie (08.05.2022)

  W krajowym skupie w dniach od 2 do 8 maja bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia w większości. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała

 • 2022-05-28

  Handel zagraniczny ziarnami zbóż

  Od początku sezonu 2021/2022 wywóz ziarna zbóż z Polski był o 25% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 5,6 mln ton.

 • 2022-05-27

  IGC obniża swoje prognozy światowych zbiorów i konsumpcji kukurydzy

  Eksperci IGC obniżyli (w stosunku do kwietnia) o 13 mln ton do 1,184 mld ton oczekiwane światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2022/23. Jeszce bardziej, bo o 18 mln ton zostało obniżone prognozowane zużycie tego zboża.

 • 2022-05-27

  Miedzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniża swoje prognozy zbiorów pszenicy

  Eksperci IGC obniżyli (w stosunku do kwietnia) oczekiwaną światową produkcję pszenicy w nowym sezonie (2022/23) do 769 mln ton (-11 mln ton od kwietnia), co oznaczać będzie spadek o 12 mln ton w stosunku do rekordowego sezonu 2021/22.

 • 2022-05-26

  Ceny zbóż w kraju (08.05.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 1 do 8 maja bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-05-24

  Krajowy rynek kukurydzy

  W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać relatywnie niedawno.

 • 2022-05-24

  Rynek zbóż w kraju (08.05.2022)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-05-24

  Unijny rynek kukurydzy

  W 2021 r. zbiory kukurydzy w UE-27 mogą ukształtować się na poziomie blisko 70 mln ton, tj. wyższym o 2% niż w 2020 r., w którym susza rolnicza wpłynęła na spadek plonów w niektórych krajach Europy Południowej.

 • 2022-05-23

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (08.05.2022)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 2 do 8 maja bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-05-20

  Handel kukurydzą

  Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, co umożliwia eksport nadwyżek tego zboża na rynki zagraniczne.
zboża