Ceny drobiu w Polsce (19.02.2023)

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 5 do 12 lutego 2023 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu.

Ceny drobiu w Polsce (19.02.2023)
Ceny drobiu w Polsce
 
Towar
Polska
Cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
5738
1,3
indory
8953
0,7
indyczki
8898
-1,4
kaczki typu brojler
7772
0,7
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
3291
5,6
 
W okresie od 12 do 19 lutego 2023 r. spadek cen zaobserwowano w obrębie indyczek o 1,4% do 8898 zł/t, a także wzrost cen indorów o 0,7% do 8953 zł/t, kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 5,6% do 3291 zł/t, kurcząt typu brojler o 1,3% do 5738 zł/t i kaczek typu brojler o 0,7% do 7772 zł/t.

 


Tagi:
źródło: