Eksport mięsa, przetworów mięsnych i żywca

W 2021 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 9% niż rok wcześniej i wyniosły 7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Eksport mięsa, przetworów mięsnych i żywca
Największy udział w wartości eksportu mięsa, przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe - 39% i 2,7 mld EUR, przetwory mięsne - 24% i 1,7 mld EUR, mięso wołowe - 23% i 1,6 mld EUR i mięso wieprzowe - 11% i 0,8 mld EUR.

Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był relatywnie nieznaczny i stanowił wartościowo odpowiednio 2% i 1% udziału w wywozie produktów mięsnych z Polski.


Tagi:
źródło: