W PE na temat skutecznego zapobiegania chorobom przenoszonym przez zwierzęta

Zastosowanie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zwierzęcych takich jak ptasia grypa czy afrykański pomór świń, będzie przedmiotem poniedziałkowej debaty i wtorkowego głosowania w Parlamencie Europejskim.

W PE na temat skutecznego zapobiegania chorobom przenoszonym przez zwierzęta
Projekt przepisów UE, dotyczących chorób przenoszonych przez zwierzęta i potencjalnie zagrażających ludziom, kładzie nacisk na zapobieganie, powinien on również pomóc specjalistom w dotrzymywaniu kroku rozwojowi nauki. Projekt został nieformalnie uzgodniony przez posłów i ministrów UE w czerwcu 2015.

Nowe przepisy o ochronie zdrowia zwierząt, w których zebrano razem i uaktualniono ponad 40 rozproszonych fragmentów starej legislacji, są pierwszym tego typu unijnym projektem, ustanawiającym wyraźny związek pomiędzy zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a zdrowiem publicznym.
 
W projekcie wyjaśniono, jaki jest zakres odpowiedzialności hodowców, handlowców oraz specjalistów, takich jak weterynarze, ale także właściciele zwierząt domowych, gdy celem jest uniknięcie wywołania lub rozprzestrzeniania się chorób. Na przykład, wszyscy hodowcy zwierząt, właściciele lub handlowcy będą zobowiązani do stosowania zasad właściwego chowu i rozważnego używania leków weterynaryjnych. Z kolei zadaniem weterynarzy będzie zwiększanie wiedzy o odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Komisja Europejska będzie monitorować zakres zastosowania antybiotyków zwierzęcych na terenie Unii.
 
Nowe prawo upoważni Komisję do przedsięwzięcia nadzwyczajnych środków w walce z pojawiającymi się chorobami, co może mieć "znaczący wpływ" na zdrowie publiczne i produkcję rolną.
 
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się bezpańskich zwierząt lub nielegalnemu handlowi zwierzętami przenoszącymi choroby, posłowie ustanowili zasady, według których, wszyscy hodowcy oraz sprzedawcy zwierząt będą musieli zostać zarejestrowani. Zasady te upoważnią również Komisję do zlecenia państwom członkowskim ustanowienia krajowych baz danych psów, kotów oraz innych zwierząt domowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Tagi:
źródło: