Komisja Europejska przyjmuje uwagi do Prawa o zdrowiu zwierząt

Zachęcamy do zgłaszania uwag do rozporządzenia Prawo o zdrowiu zwierząt (AHL). Ocenę prowadzi Komisja Europejska, a uwagi mogą zgłaszać m.in. stowarzyszenia branżowe i producentów, lekarze weterynarii oraz organizacje pozarządowe. Komisja przyjmuje opinie do 3 kwietnia 2024 r.

Komisja Europejska przyjmuje uwagi do Prawa o zdrowiu zwierząt
Komisja Europejska jest zobowiązana do poddania ocenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 Prawo o zdrowiu zwierząt (AHL) wraz z aktami delegowanym. Wyniki tej oceny Komisja musi przedstawić w sprawozdaniu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 22 kwietnia 2026 r.
 
Cele oceny
 
Ocena Komisji Europejskiej ma objąć funkcjonowanie Prawa o zdrowiu zwierząt. Celem oceny jest ustalenie, czy:
  • zapewnia ono właściwym organom, podmiotom i innym zainteresowanym stronom odpowiednie ramy i narzędzia do skutecznej ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – poprzez zapobieganie chorobom zwierząt oraz ich kontrolowanie;
  • czy zapewnia ono bezpieczne przemieszczanie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na jednolitym rynku UE.
Kto i do kiedy może zgłaszać uwagi?
 
Komisja Europejska zaprasza zainteresowane podmioty i strony, np. stowarzyszenia branżowe i producentów, lekarzy weterynarii oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag do Prawa o zdrowiu zwierząt. Uwagi można zgłaszać do 3 kwietnia 2024 r.
 
Gdzie zgłaszać uwagi?
 
Opinie, w ramach konsultacji publicznych, można zgłaszać na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14036-Prawo-o-zdrowiu-zwierzat-ocena_pl.

Wyniki oceny realizowanej przez Komisję mogą stanowić podstawę do przyszłych wniosków legislacyjnych w obszarze zdrowia zwierząt.
 


Tagi:
źródło: