| Autor: redakcja1

KRIR ws. opłat za nadzór nad ubojem zwierząt

Dnia 12 maja 2014 r. Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

KRIR ws. opłat za nadzór nad ubojem zwierząt
Zarząd KRIR nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian w ww. rozporządzeniu wynikających z konieczności dostosowania przepisów krajowych do znowelizowanych przepisów trzech rozporządzeń Komisji UE.
 
Natomiast w związku z tym że zmienione przepisy dotyczące badań przed- i poubojowych, wydane na podstawie rozporządzeń Komisji (UE) nr 216/2014, nr 218/2014 oraz nr 219/2014 wchodzą w życie od 1 czerwca 2014 zdaniem Zarządu KRIR zachodzi pilna konieczność dokonania również nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U.2013.388).
 
Obecnie w załączniku nr 1 tego rozporządzenia w zakresie dotyczącym opłat za nadzór nad ubojem zwierząt obowiązuje jedna stawka obejmująca łącznie badanie przedubojowe i poubojowe, w tym badanie w kierunku włośni.
 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniach Komisji (UE) należałoby zróżnicować wysokość opłat ze względu na:
  • dokonywanie badanie przedubojowego w gospodarstwie,
  • odstąpienie od badania w kierunku włośni,
  • wykonywanie tylko oględzin tuszy.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!