Produkcja żywca wieprzowego w 2016 r. większa w skali roku

Produkcja żywca wieprzowego w 2016 r. wynosiła 2409,8 tys. ton i była większa o 2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja wyniosła 1879,7 tys. ton.

Produkcja żywca wieprzowego w 2016 r. większa w skali roku
Według Głównego Urzędu Statystycznego, w chowie świń w 2016 r. notowano zwiększoną rentowność produkcji żywca wieprzowego spowodowaną zwyżką cen żywca wieprzowego w skupie i na targowiskach. Taka sytuacja zachęcała producentów do rozszerzania chowu tego gatunku zwierząt.
 
Pogłowie świń ze stanu 10590,2 tys. sztuk w grudniu 2015 r. zwiększyło się do 11106,7 tys. sztuk w grudniu 2016 r., czyli o 4,9%. W analizowanym okresie populacja loch na chów wzrosła z 814,4 tys. sztuk w grudniu 2015 r. do 859,0 tys. sztuk w grudniu 2016 r., czyli o 5,5%, w tym liczba loch prośnych o 8,3%.
 
Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w 2016 r. wynosiła 4,68 zł/kg i była większa o 8,9% od ceny notowanej w 2015 r. Średnia targowiskowa cena 1 kg żywca wieprzowego w 2016 r. była mniejsza niż w skupie i wynosiła 4,61 zł, ale wyższa o 1,5% w odniesieniu do notowanej na targowiskach w 2015 r.
 
W styczniu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy uzyskiwali w skupie 3,96 zł, a więc o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w marcu – 4,20 zł i o 4,0% mniej, w czerwcu – 4,90 zł i o 10,6% więcej, we wrześniu – 5,29 zł i o 14,8%, a w grudniu – 5,03 zł i o 31,0%.
 
W obrotach targowiskowych w styczniu 2016 r. rolnicy otrzymywali – 4,39 zł, a zatem tyle samo co w styczniu 2015 r., w marcu – 4,15 zł i o 7,4% mniej, w czerwcu – 4,51 zł i o 0,2%, we wrześniu – 4,99 zł i o 6,9% więcej, a w grudniu – 4,96 zł i o 11,5%.
 
Wzrost cen skupu żywca wieprzowego w 2016 r. spowodował polepszenie rentowności tuczu świń. W grudniu 2016 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 8,6 kg żyta względem 6,3 kg w grudniu 2015 r., tj. wzrost o 36,5%. Średnia cena 1 prosięcia na chów w okresie 12 miesięcy 2016 r. kształtowała się na poziomie 154,62 zł i była większa o 0,4% od notowanej w porównywalnym okresie 2015 r. W grudniu 2016 r. za 1 prosię płacono rolnikom 164,63 zł, czyli o 14,7% więcej niż w grudniu 2015 r. Świadczy to o zwiększeniu zainteresowania chowem trzody chlewnej.
 
W 2016 r. import świń o masie mniejszej niż 50 kg wzrósł o 3,2% i wyniósł 5306 tys. sztuk, a średnia waga sprowadzanych zwierząt w tej grupie wynosiła 30,1 kg. Jak wynika danych zawartych w systemie TRACES przywóz świń w 2016 r. osiągnął wartość 6,4 mln sztuk i był wyższy o 7,2% w odniesieniu do poprzedniego roku.


Tagi:
źródło: