Rynek mięsa w Polsce (02.12.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (02.12.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W ostatnim tygodniu listopada br. na rynku krajowym odnotowano dalszą obniżkę cen zakupu żywca wieprzowego. W dniach 26.11–2.12.2018 r. zakłady mięsne objęte Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną po 4,22 zł/kg, czyli taniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena żywca wieprzowego była o 9% niższa.
 
W krajach UE ceny zakupu żywca wieprzowego od listopada br. są w miarę stabilne, ale mniejsze niż przed rokiem. W dniach 26.11–2.12.2018 r., podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 135,57 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Jednocześnie żywiec ten był o 7% tańszy niż przed rokiem. Cena świń rzeźnych tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 129,72 EUR/100 kg i była niższa o 4% od ceny w UE. Mniej niż w Polsce za 100 kg żywca wieprzowego płacono dostawcom w Belgii - 105,80 EUR, Danii - 128,66 EUR, Francji - 129,00 EUR, Litwie - 127,01 EUR, Hiszpanii - 127,43 EUR i Holandii - 121,20 EUR, a więcej w Niemczech - 140,16 EUR, Rumunii - 143,33 EUR, Wielkiej Brytanii - 162,41 EUR i na Węgrzech - 141,80 EUR.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 26.11–2.12.2018 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,38 zł/kg względem 6,39 zł/kg tydzień wcześniej. Były one o 1% tańsze niż w końcu października br. oraz o 6% tańsze w stosunku do cen otrzymanych przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W krajowym skupie od połowy października br. ceny żywca wołowego podlegają nieznacznym tygodniowym spadkom. W dniach 26.11 – 2.12.2018 r. dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 6,63 zł/kg wobec 6,64 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 4% niż przed rokiem.
 
Średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w UE, po minimalnym wzroście notowanym od początku listopada br., w ostatnim tygodniu tego miesiąca nieco się obniżyły. W dniach 26.11–2.12.2018 r. za żywiec wołowy klasy R3 w UE płacono 375,39 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen o 0,4% mniejszy niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,4% wyższy niż przed miesiącem. Jednocześnie w odniesieniu do porównywalnego tygodnia 2017 r. żywiec ten potaniał o 4%. W Polsce cena bydła rzeźnego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 331,67 EUR/100 kg, tj. o 12% niższym niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 26.11 – 2.12.2018 r. zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,67 zł/kg, czyli o 1,5% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,4% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci była mniejsza o 1% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W krajowym skupie w ostatnim tygodniu listopada 2018 r. potaniały kurczęta brojlery oraz indyki. W dniach 26.11 – 2.12.2018 r. za kurczęta brojlery dostawcom płacono 3,24 zł/kg w stosunku do 3,25 zł/kg w poprzednim notowaniu. Było to taniej o 3% niż przed miesiącem oraz o 5% niż w porównywalnym tygodniu 2017 r. Cena indyków wynosiła 5,61 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Jednocześnie indyki były o 14% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 4,60 zł/kg, a zatem o 5% taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie był to poziom cen o 11% mniejszy niż przed miesiącem i rokiem. Tuszki indyków zbywano po 9,03 zł/kg, tj. taniej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż w końcu października br., ale o 6% drożej niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: