Rynek mięsa w Polsce (10.07.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (10.07.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 4–10.07.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowa cena zakupu żywca wieprzowego ukształtowała się w granicy 6,96 zł/kg względem 6,95 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona wyższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 38,5% niż rok wcześniej.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 9,85 zł/kg, czyli drożej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena półtusz wieprzowych wzrosła o 38%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne w skupie dostawcy uzyskiwali 10,63 zł/kg, tj. odpowiednio mniej o 2% i 4% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 47,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W pierwszym tygodniu lipca br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów zbywano po 20,96 zł/kg wobec 20,99 zł/kg tydzień wcześniej. Cena ćwierćtusz była o 2% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 48% większa niż w analogicznym tygodniu 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 4–10.07.2022 r. zakłady drobiarskie nabywały kurczęta brojlery po 6,07 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale drożej o 43% niż przed rokiem. Cena indyków, podobnie jak przed tygodniem, wyniosła 8,54 zł/kg, ale była niższa o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem indyki podrożały o 43%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 8,17 zł/kg, a więc taniej o 6% niż tydzień wcześniej i o 10% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,07 zł/kg i była niższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem odpowiednio o 3% i 4%. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 21%, a tuszki indyków – o 34%.


Tagi:
źródło: