Rynek mięsa w Polsce (10.12.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (10.12.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym na początku grudnia 2023 r. utrzymała się zniżkowa tendencja cen żywca wieprzowego. W dniach 4–10.12.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena świń rzeźnych wyniosła 7,55 zł/kg i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale większa o 0,01 zł/kg niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. żywiec wieprzowy potaniał o 3%.

W UE średnia cena świń rzeźnych klasy E wzrosła o 0,1% i wyniosła 213,05 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona wyższa o 0,5% niż przed miesiącem oraz o 4% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 228,20 EUR/100 kg, czyli większym o 7% niż średnio w UE. Ceny skupu świń rzeźnych u największych unijnych producentów wieprzowiny były niższe niż w Polsce i kształtowały się następująco: 190,00 EUR/100 kg we Francji, 195,02 EUR/100 kg w Niderlandach oraz 220,59 EUR/100 kg w Niemczech.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W Polsce cena sprzedaży półtusz wieprzowych ukształtowała się na poziomie 11,05 zł/kg względem 11,06 zł/kg w poprzednim tygodniu. Półtusze były droższe o 1% niż w drugim tygodniu listopada br., ale tańsze o 2% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym w dniach 4–10.12.2023 r. dostawcom za bydło rzeźne, podobnie jak przed tygodniem, płacono 9,71 zł/kg. Cena żywca wołowego była niższa o 0,3% niż przed miesiącem oraz o 9,5% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 20,14 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego asortymentu była niższa o 6% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 4–10.12.2023 r. przeważały spadki cen skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Kurczęta brojlery skupowano po 4,75 zł/kg, a zatem taniej o 2% w stosunku do poprzedniego tygodnia oraz o 4% niż miesiąc wcześniej. Cena żywca indyczego ukształtowała się na poziomie 6,11 zł/kg, tj. niższym o 0,01 zł/kg w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale zbliżonym do uzyskanego przed miesiącem. Gęsi tuczone w obrębie tygodnia potaniały o 1% do 16,63 zł/kg. Jednocześnie były one droższe o 9% niż miesiąc wcześniej. Cena kaczek brojlerów, podobnie jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 6,99 zł/kg i była o 0,07 zł/kg wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem indyki potaniały o 34%, kurczęta brojlery – o 19%, a kaczki brojlery – o 9%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 4–10.12.2023 r. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,91 zł/kg, a więc taniej o 6% niż w poprzednim tygodniu oraz o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tuszek kurcząt była niższa o 9% niż przed rokiem. Zakłady drobiarskie zbywały tuszki indyków po 13,33 zł/kg, czyli taniej o 0,2% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 2% niż w drugim tygodniu listopada br. Cena tuszek indyków była niższa o 15,5% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: