| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (1.10.2017)

W ostatnim tygodniu września br. dalszemu spadkowi uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek mięsa w Polsce (1.10.2017)
Ceny zakupu żywca
 
W dniach 25.09–1.10.2017 r. ubojnie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy po 5,10 zł/kg, czyli o 3% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 8% niż przed miesiącem i o 6% niż przed rokiem.
 
W UE cena zakupu świń rzeźnych klasy E (według Komisji Europejskiej) zmalała o 2% w porównaniu z poprzednim notowaniem i wynosiła 159,35 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Ceny uległy spadkowi w dwudziestu jeden krajach UE, w tym m.in. we Włoszech o 16% do 167,99 EUR/100 kg, Hiszpanii o 4% do 160,37 EUR/100 kg, Holandii o 3% do 140,14 EUR/100 kg, Francji o 2% do 143,00 EUR/100 kg. Cena wzrosła m.in. w Wielkiej Brytanii o 0,4% do 182,78 EUR/100 kg, a nie zmieniła się m.in. w Niemczech - 164,47 EUR/100 kg. Średnia cena żywca wieprzowego w UE była niższa o 6% niż przed miesiącem i o 5% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Cena polskiej wieprzowiny wyrażona w walucie unijnej wynosiła 156,57 EUR/100 kg.
 
Za żywiec wołowy dostawcy otrzymywali 6,49 zł/kg względem 6,48 zł/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie cena bydła rzeźnego była wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 7% niż przed rokiem.
 
W ostatnim tygodniu września br. za bydło rzeźne klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 383,12 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 381,50 EUR/100 kg tydzień wcześniej. Było to drożej o 1% niż przed miesiącem i o 6% niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 330,04 EUR/100 kg i była o 14% niższa niż w UE.
 
Krajowe zakłady drobiarskie w ostatnim tygodniu września br. kupowały kurczęta brojlery po 3,45 zł/kg, czyli o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymywali 5,00 zł/kg, a więc mniej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta podrożały o 6%, a indyki – o 3%.
 
Ceny zbytu mięsa
 
W ostatnim tygodniu września br. zmalały ceny zbytu półtusz wieprzowych oraz tuszek kurcząt i indyków. Zwiększyły się natomiast ceny ćwierćtusz wołowych. W dniach 25.09–1.10.2017 r. w zakładach mięsnych ceny półtusz wieprzowych ukształtowały się w granicy 7,42 zł/kg, tj. o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu. Półtusze były o 5% tańsze niż miesiąc wcześniej i niż przed rokiem.
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 13,50 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Za ćwierci wołowe płacono o 7% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.
 
Tuszki kurcząt zbywano po 5,06 zł/kg, a zatem o 6% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie były one o 7% tańsze niż przed miesiącem, ale o 10% droższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 8,25 zł/kg i była mniejsza o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku tuszki indycze podrożały o 4%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!