Rynek mięsa w Polsce (13.06.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (13.06.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W Polsce w dniach 7–13.06.2021 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, trzodę chlewną nabywano po 5,54 zł/kg względem 5,55 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był o 9% droższy niż przed miesiącem, ale o 2% tańszy niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. na rynku krajowym półtusze wieprzowe sprzedawano po 8,05 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 10,5% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była jednak o 1% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Za bydło rzeźne krajowi dostawcy otrzymywali 7,37 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż na początku czerwca br. oraz o 5% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 21% droższy w odniesieniu do ceny sprzed roku.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano po 14,05 zł/kg, a więc drożej o 0,4% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz wołowych była o 13% wyższa niż w porównywalnym tygodniu minionego roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 7–13.06.2021 r. cena zakupu kurcząt brojlerów nie uległa istotnej zmianie w stosunku do poprzedniego tygodnia i wyniosła 4,06 zł/kg. Był to poziom wyższy o 2% niż miesiąc wcześniej oraz o 34% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 6,54 zł/kg względem 6,51 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była wyższa o 4% niż w drugim tygodniu maja br. oraz o 49% niż przed rokiem. Cena kaczek brojlerów wyniosła 4,95 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca i roku żywiec ten był droższy odpowiednio o 4% i o 14%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. tuszki kurcząt patroszonych z szyjami sprzedawano po 6,64 zł/kg, a zatem o 0,04 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale o 0,05 zł/kg taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 10,93 zł/kg i była niższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż w połowie maja br. Wobec cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 47%, a tuszki indyków – o 30%.


Tagi:
źródło: